ICT-mestari 2kpl, Kimara 2024

Tekniikkaryhmä vastaa Kimaran infrasta ja leirialueen rakentamisesta. Osana tekniikkaryhmää pääset kokemaan piirileirin rakentamisen ja purkamisen aivan alusta loppuun asti aitiopaikalta.
ICT-mestarit (2 kpl) toimivat tiiviinä työparina. Kyseessä on lähtökohtaisesti paripesti, jossa on mahdollista toimia myös mestari-kisälli-kokoonpanossa. Pestiä voi hakea myös yksin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ymmärrys ICT rakentamisesta tapahtumissa.

-ICT-tiimin pestaus ja perehdytys.
-Kymppien johtaminen, ohjaus ja valvonta
-
Leirialueen rakentamisen suunnittelu ja suunnitelmien toteuttaminen huomioiden muiden osa-alueiden tarpeet ja vaatimukset
-Työturvallisuuden valvonta muiden tekniikan mestareiden sekä turvan kanssa
-
Oman tiimin tilannekuvan jatkuva ylläpito ja rakentamisen etenemisen seuranta yhdessä tekniikkapäälliköiden ja muiden tekniikan mestareiden kanssa
-Osallistuminen yhteydenpitoon tarvittavien viranomaisten ja ulkopuolisten palvelutoimittajien kanssa
-Raportointi leirin jälkeen

Lisätiedot

Matias Kuisma, 

Tekniikkapäällikkö,

matias.kuisma@partio.fi

044 777 6612


Teppo Laine, 

tekniikkapäällikkö, 

teppo.laine@partio.fi

050 356 5685


Täytä hakemus