Myyntimestari, Kimara 2024

Myynti on tehokasta ja turvallista, kun lukuja luetaanoikein. Partiolaiset ovat harjoittaneet myyntiä leireillä jo monia kertoja,joten myyntimestarilla riittää dataa analysoitavaksi. Myyntimestarin tärkeintehtävä on ennustaa tavaroiden menekki mahdollisimman oikein ja ollamyyntitiimin tukena.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvitaan sujuvia Excelin käsittelytaitoja janumeropäätä. Etsimme osaavaa lukujenmurskaajaa.

Myyntimestarin roolissa pääsee tukemaan koko myyntitiimin toimintaa ennen leiriä, mukana niin myymälän kuin kahviloidensuunnittelussa ja tuotteiden kilpailutuksessa, ja leirinaikana tilauksienseuraajana.

Pesti alkaa heti pestauksen jälkeen ja loppuu leirinjälkeen. Vaatien työpanosta noin kymmenisen tuntia kuukaudessa ennen leirinalkua, ja leirillä tilauksien seuraamiseen kuluva aika.

Lisätiedot

Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi lyhyesti itsestäsi ja taustastasi sekämitä osaamista tai kokemusta sinulta löytyy, jota voit hyödyntää pestissä. Kerro myös, miksiolet motivoitunut tekemään juuri tätä pestiä.

 Arvostamme leiriorganisaatiossa monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme eri-ikäisiä tekijöitä erilaisista taustoista, eipartiolaisia ja partiokonkaterita, eri sukupuolia olevia, vammaisia ihmisiä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin väestöryhmiin kuuluvia.

Lisätiedot ja hakemukset: Wili Majamaa, Myyntipäällikkö wili.majamaa@partio.fi


Täytä hakemus