Palon mestari (2kpl), Kimara 2024

Haemme Palon mestareita (2kpl) vastaamaan Kimara 2024 -piirileirin leiripalokunnan toteuttamisesta. Kyseessä on paripesti.

Kimaran Turvallisuus on toimialana osa Palveluiden osa-aluetta. Turvallisuuden organisaatio on ammattitaitoinen asiantuntijaorganisaatio, jossa toimii Palon lisäksi erillinen Esikunta ja Tilannekeskus sekä Turvan, Lääkinnän ja Henkisen turvallisuuden tiimit. Turvallisuuden eri toiminnot päivystävät leirialueella enemmän tai vähemmän ympärivuorokautisesti – Turvallisuus on aina saavutettavissa. Tavoitteenamme on aktiivisesti mahdollistaa turvallisen piirileirin toteuttaminen ja osaltamme tukea muita onnistuneen leirikokemuksen tuottamisessa. Palveluiden osa-alueen eetos näkyykin vahvasti Turvallisuuden tekemisessä.

Kimaran leiripalokunta vastaa leirin pelastuksen osa-alueesta, jonka tavoitteena on varmistaa turvallinen leiri ennaltaehkäisyn muodossa sekä toimia tarpeen vaatiessa välittömässä lähtövalmiudessa leirialueella. Leiripalokunta päivystää leirialueella ympärivuorokautisesti. Leiripalokunta vastaa myös leirin omista sisäisistä palotarkastuksista.

Palon mestarin pestissä pääsette tekemään yhteistyötä eri turvallisuuden ammattilaisten kanssa osana asiantuntevaa porukkaa. Saatte suunnitella itsenäisesti oman vastuualueenne toteuttamista partioleiriympäristössä ja voitte olla varma, että työpanoksellanne on konkreettista merkitystä leirin toteutumiselle. Pestissä opitte tapahtumaturvallisuuden tekemistä ja vapaaehtoisten johtamista. Pestissä toimiminen antaa valmiuksia ottaa tulevaisuudessa seuraavia askelia Turvallisuuden pesteissä – nousujohteisuus ja saappaissa kasvaminen on Turvallisuuden tehtäväkentälle ominaista.

Jos yllä oleva kuvaus osui ja kiinnostuit arvopohjastamme, saatat olla hakemamme henkilö!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tehtävät ja vastuut

Palon mestarit vastaavat leirin pelastuksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä sen operatiivisesta johtamisesta. Tehtävän luonteesta johtuen mestarit vastaavat erityisesti pelastuksen toiminnan lainmukaisuudesta.

Ennen leiriä Palon mestarit suunnittelevat Turvallisuuden toimintoja muiden mestareiden kanssa ja vastaavat erityisesti palon toteutussuunnittelusta kokonaisuudessaan. Suunnitteluun kuuluu mm. Palon palvelutehtävistä sopiminen tarkemmin, toimintojen budjetointi sekä hankintatilaukset. Palon mestarit vastaavan Palon tiimin kokonaisrekrytoinnista ja toimivat myös pestiesihenkilöinä Palon kymppipesteihin rekrytoiduille (n. 2 hlö). Lisäksi teette Palon toimintoihin liittyvää rajapintayhteistyötä muiden leirin osa-alueiden kanssa.

Leirin aikana Palon mestarit toimivat pelastuksen esihenkilötehtävissä eli vastaavat pelastuksen operatiivisesta johtamisesta ja sen arjen ympärivuorokautisesta pyörittämisestä yhdessä kymppien kanssa. Johdettavana on 2 vuoroa, joko koostuu niitä johtavasta kympistä sekä riittävästä määrästä palon tekijöitä.

Leirin jälkeen Palon mestarit vastaavat omien toimintojensa tarkoituksenmukaisen laajasta loppuraportoinnista erillisen ohjeistuksen mukaisesti sekä oman tiiminsä kiittämisestä.

Pestin aikana tarjottava tuki

Palon mestarin pesti on paripesti – lähin tuki löytyy mestariparistasi. Sovitte yhdessä tehtävien jakamisesta tarkoituksenmukaisesti ja tasaisesti, sekä mahdollisista aikatauluttamisista ja tuuraamisista. Tämän lisäksi pestiesihenkilöinä toimivien Turvallisuuspäälliköiden tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa pestissä tarvitsemanne toimintaedellytykset ja resurssit, sekä raivata eteen tulevia esteitä tieltä.

Pestin kesto ja ajankäyttö

Pesti alkaa syksyllä 2023 ja päättyy syksyllä 2024 leirin loppuraportin palautukseen.

Palon mestarit osallistuvat Turvallisuuden suunnittelukokouksiin tarkemmin sovittavan aikataulun mukaisesti (n. 1krt/kk). Vähintään ensimmäinen tutustumiskokous on tarkoitus järjestää lähitoteutuksena, jonka jälkeen kokoustaminen painottuu ensisijaisesti etätoteutuksiin.

Ennen leiriä aikaa käytetään kokoustamisen välillä oman vastuualueen itsenäiseen suunnittelutyöskentelyyn. Lisäksi Palon mestarit osallistuvat ennen leiriä muutamiin suunnitteluseminaareihin.

Odotamme, että Palon mestarit osallistuvat koko leirille, sekä vähintään toinen mestariparista rakennus- ja purkuleirille.

Pestissä tarvittavat taidot ja aiempi kokemus

Tässä pestissä aiempi partiokokemus on välttämätöntä.

Edellytämme Palon mestareilta suoritettua partionjohtajaperuskoulutusta sekä aiempaa kokemusta leiripalokunnassa toimimisesta. Lisäksi odotamme aikaisempaa kokemusta pelastuksen esihenkilötehtävissä toimimisesta työelämässä tai partiotapahtumissa. Katsomme merkittäväksi eduksi joko pelastusalan päällystö- tai alipäällystön ammattitutkinnon tai sopimuspalokunnan päällikköpätevyyden.

Olet palveluhenkinen ja tulet toimeen erilaisten ihmisten parissa. Olet ratkaisukeskeinen ja oma-aloitteinen. Olet joustava, mutta sinulla ei mene sormi suuhun, kun on tarve tarttua toimeen. Sinulla on kokemusta erilaisten partiolaisten johtamisesta erilaisten partioprojektien aikana. Osaat ohjata pelastuksen toimintaa niin, että toiminta on tarkoituksenmukaista sekä partioleirille sovitettua. Pelastukseen liittyvä velvoittava lainsäädäntö on sinulle tuttua.

Lisätiedot

Erityistoiveet hakemukseen

Palon mestarin pestiä voi hakea erittäin mielellään pareittain. Jos sinulla siis on jo tiedossa sopiva mestaripari, jonka haluat rinnallesi tekemään turvallista partiotapahtumaa, kertokaa siitä selkeästi jo hakemuksissanne! Huomioimme parihakemukset niin, että mahdollinen valintapäätös tehdään pariin kokonaisuudessaan, eikä pareja rikota. Parihakemukset haastatellaan ensisijaisesti yhdessä.  

Voit hakea pestiin myös yksin. Tällöin pyrimme löytämään soolohakemusten perusteella parhaan lopputuloksen mestaripariksi.  

Tuothan hakemuksessasi selkeästi esiin aiemman kokemuksesi pelastuksen (erityisesti esimies-) tehtävistä työelämässä sekä partiotapahtumissa. Toivomme, että tuot hakemuksessa tai viimeistään haastattelutilanteessa esiin omia näkemyksiäsi siitä, miten toteuttaisit pelastuksen toimintoja piirileirillä.

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä ja vastauksia askarruttaviin kysymyksiin antavat tarvittaessa Kimaran Turvallisuuspäälliköt:

    Tero: tero.honkaniemi[at]partio.fi

    Ansu: annamari.kaki[at]partio.fi

Täytä hakemus