Tiedonhallintamestari – Kimara 2024

Tiedonhallintaan haetaan mestaria, työskentelemään tiivisti sekä tiedonhallintaryhmän muiden mestarien että leirin eri osa-alueiden kanssa.
Tiedonhallintamestarien koostuu kahdesta isosta osasta, osallistujapalveluiden tuesta ja leirin osa-alueiden tuesta. Tiedonhallintamestari johtaa yhdessä tiimiä, joka hoitaa leirin erinäisiin tiedonhallintatarpeisiin vastaamista leirin valmistelun aikana ja leirillä.

Tässä pestissä pääset rakentamaan ja kehittämään partion M365-ympäristöä, jota ilman partioleiriä on nykyään lähes mahdotonta tehdä. Pesti on todellinen rajapintojen huipentuma, sillä pestissä pääset kurkistamaan jokaisen leirin osa-alueen arkeen. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi lyhyesti itsestäsi ja taustastasi sekä mitä osaamista tai kokemusta sinulta löytyy, jota voit hyödyntää pestissä. Kerro myös, miksi olet motivoitunut tekemään juuri tätä pestiä.
Arvostamme leiriorganisaatiossa monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme eri-ikäisiä tekijöitä erilaisista taustoista, ei-partiolaisia ja partiokonkareita, eri sukupuolia olevia, vammaisia ihmisiä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin väestöryhmiin kuuluvia.
Tukenasi toimii tiedonhallintapäällikkö, tiedonhallinta-asiantuntija sekä koko tiedonhallintaryhmä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Mestari keskittyy erityisesti Kimaran eri osa-alueiden tiedonhallintatarpeisiin vastaamiseen. Tiedonhallintamestari toimii yhdessä tiimin kanssa asiakastukena tiedonhallintaan liittyvissä tarpeissa ja pyynnöissä. Hän huolehtii mm. leirin tekemiseen tarkoitettujen järjestelmien syötekanavien luomisesta ja niiden jalkauttamisesta osa-alueille. Lisäksi osa-alueiden tuen tiedonhallintamestari tekee läheistä yhteistyötä palvelukeskusen ja tilannekuvan ylläpidon kanssa ja välittää leirin suunnittelussa ilmenneitä tiedonhallinta- ja raportointitarpeita osa-alueilta palvelukeskukselle ja tilannekuvatiimille.

Tiiminsä kanssa mestari vastaa osallistujapalveluiden tiedonhallintatarpeisiin. Tiedonhallintamestari huolehtii leirin päätoimiston ja alaleirien palvelupisteiden tiedonhallinnan suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä Osallistujat-osa-alueen osallistujapalvelumestareiden kanssa. Lisäksi mestari osallistuu tarpeen mukaan leirin suunnittelun aikaisen tiedonhallinnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Leirillä tiedonhallintamestari toimii osana tilannekuvatiimiä tai palvelukeskusta.

Lisätiedot

Kerrothan hakemuksessasi esimerkein aiemmasta kokemuksestasi Microsoftin M365-ympäristössä työskentelystä.
Kerro hakemuksessasi myös, kummasta osa-alueesta olet enemmän kiinnostunut; osa-alueiden tiedonhallintatuesta vai osallistujapalveluiden tiedonhallintatuesta.
Mikäli haet tätä pestiä yhdessä kaverin kanssa, merkitse kaverin nimi pestihakemukseen (kaverin täytyy myös täyttää oma pestihakemus).

Tiedonhallintamestareilta toivomme
Käyttökokemusta Jemmasta ja/tai Microsoftin M365-ympäristöstä muusta organisaatiosta
-Kykyä kuunnella asiakastarpeita tarkalla korvalla
-Kykyä sovittaa yhteen ja priorisoida näitä tarpeita
-Kykyä rakentaa tarpeista toimivia tiedonhallintaratkaisuja
-Kiinnostuneisuutta kehittää partion sähköistä työympäristöä

Lisätietoja:
veikko.lahteenmaki@partio.fi

Täytä hakemus