HeSS: Scoutskaban 2023 – Expedition Istid

Scoutskaban är en årligen återkommande scouttävling som ordnas av medlemskårerna i Helsingfors Svenska Scouter (HeSS).  Tävlingens syfte är att ge kårerna tillfälle att tävla mot andra tuffa lag, att utveckla allas scoutfärdigheter och sålunda bidra till att hålla kårernas egna tävlingar på hög nivå. Scouter från hela Finland kan delta i Scoutskaban. 

Du kan delta i Scoutskaban i någon av de tre olika klasserna: 

Tävlingen om Yxan: I lag om 4-6 personer; i minst spejarålder, varav högst två är roverscouter eller ledare 

Tävlingen om Sågen: I lag om 2-3 personer; explorerscouter och äldre 

Tävlingen om Motorsågen: I lag om 2-3 personer; med en sammanlagd ålder på minst 75 år


Tävlingsavgiften är 30 euro per lag och den faktureras kåren. Om din tävlingspatrull består av scouter från olika kårer och deltagare som inte är scouter skickas fakturan till den kår som har flest deltagare eller som i anmälan fyller i att den vill stå för deltagaravgiften. Allt ordnar sig, huvudsaken är att du kommer med!

Ps. Har du inget lag att delta med ännu? Ingen fara - anmäl dig så försöker vi para ihop dig med ett existerande lag/sätter ihop ett nytt!