L-SP Seikkailijoiden kaupunkiretkipäivä – Tunne juuresi

23.9., Parainen, VIP 31.5.

Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 17.9. asti! 

Yhteiskuljetus tapahtumaan ei järjesty

Tunne juuresi! 

Tiedätkö kuka oli Ahti ja kuinka kännykkä lentää? Tule kaupunkiretkipäivään tutustumaan perinteiden maailmaan.

Seikkailijoille suunnattu toiminnallinen ohjelmapäivä, jossa liikutaan kaupunkiympäristössä 4-6 hengen vartioissa. Tämän vuoden seikkailussa tutustutaan perinteiden maailmaan. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan päivän aikana saa rauhassa kokeilla ja oppia uutta. Vartiot tarvitsevat mukaansa yhden vähintään 15-vuotiaan saattajan.

Hinta 40 € / vartio

Vain saattaja tai lippukunnan muu aikuinen ilmoittautuu tapahtumaan!

Tapahtuman ilmoittautumisessa kysytään vartionne halukkuutta osallistua yhteiskuljetukseen. Yhteiskuljetus järjestetään, jos siihen on riittävästi ilmoittautuneita, ja kuljetuksen hinta on kohtuullinen (maksimissaan noin 25 €/hlö). Lomakkeella kysytään myös toivettanne lähtöpaikasta. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen selviää, saadaanko yhteiskuljetus järjestymään. Mikäli toivomanne lähtöpaikka osuu bussin reitille ja hinta on kohtuullinen, todetaan, että ilmoittautuminen yhteiskuljetukseen on sitova. Muussa tapauksessa toimistolta ollaan yhteydessä. Lisätietoja yhteiskuljetuksesta saat Krisseltä, partiotoimistolta.


KV -paatti, Anne 'Herkku' Toukonen, anne.toukonen@partio.fi
Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään

Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon

Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana

Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa

Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin

Ruoka

Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa

Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen

Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu

Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä

Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit

Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti

Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla

Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon

Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan

Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä

Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia

Seminaarien ja muiden suurien kokousten tapahtumakuvauksessa on tieto siitä, onko tilassa induktiosilmukka

Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Hajuaisti

Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovat hajusteettomia

Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa

Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Kieli

Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä

Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä

Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan

Katsomus

Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan

Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa

Ohjelma

Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat

Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin

Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa

Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä

Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja)

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä

Digitaalinen saavutettavuus

Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla

Nettisivua tai sovellusta on mahdollista lukea myös ruudunlukuohjelmilla, näytönsuurentajilla, koneluentana ja muilla avustavilla teknologioilla

Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä

Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:

Mikko Laitinen (mikko.laitinen@partio.fi)