L-SP Tarpojavaellus 2

Tarpojavaellus 2

23.–24.9., Kurjenrahka, VIP 31.5.

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 15.8. saakka!


Tarpojavaellus tulee taas!

Tarpojajaosto tarjoaa tarpojille mahdollisuuden päästä kokeilemaan vaeltamista lyhyellä vaelluksella. Tapahtumassa vietetään yksi yö metsässä vaeltamiseen tutustuen. Ohjelmassa luvassa maltillinen päivämatka maisemista nauttien hyvässä tarpojaseurassa ja vaellustaitoihin tutustumista, joihin kuuluu esimerkiksi varustehuolto, retkiruokailu, kierrätys vaelluksella, ja turvallisuustaidot.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille vaeltamisesta kiinnostuneille tarpojille ja sopii hyvin ensikertalaisille. Tapahtumaan osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta vaelluksille osallistumisesta. Tarkoituksena on tutustua vaelluksen saloihin ja innostua kokeilemaan lisää.

Hinta 15 € / hlö

Tapahtumaan mahtuu 30 tarpojaa ilmoittautumisjärjestyksessä!

Taosto, Karoliina Lintunen, karoliina.lintunen@partio.fi ja Maria Seppä, maria.seppa@partio.fiTapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.
Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa.
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.
Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.
Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.
Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen.

Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.

Hygienia
Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.
Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.
Lepo ja yöpyminen
Tapahtumassa on yöhiljaisuus.
Kaikilla (myös yövuoroa tehneillä) on mahdollisuus riittävään uneen.
Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen.

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.

Näköaisti
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti.
Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla.
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.
Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.
Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.
Seminaarien ja muiden suurien kokousten tapahtumakuvauksessa on tieto siitä, onko tilassa induktiosilmukka.
Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hajuaisti
Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.
Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovat hajusteettomia.
Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.
Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin tai englannin kielellä.
Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.
Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Katsomus
Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa.
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.

Ohjelma
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.
Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.
Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms.
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. .

Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.
Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.
Nettisivua tai sovellusta on mahdollista lukea myös ruudunlukuohjelmilla, näytönsuurentajilla, koneluentana ja muilla avustavilla teknologioilla.
Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä.

Lisätietoa saavutettavuudesta antaa:
Karoliina Lintunen, karoliina.lintunen@partio.fi