Yleinen

Seppoja ja soppeja – seurakunnat lippukuntien tukena

Seurakunnan kanssa tehtävällä yhteistyöllä on merkittävä rooli monille lippukunnille. Vuonna 2023 tehty kolokysely paljasti seurakuntien olevan yhä merkittävin kolotilojen tarjoaja pääkaupungin lippukunnille. Yhteistyö mahdollistaa kuitenkin paljon muutakin kuin vain tilat lippukunnalle.

Kolokysely avasi tilatilannetta

Lippukuntien kolojen eli kokoontumistilojen tulevaisuus mietityttää monessa lippukunnassa. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pyrkii tukemaan lippukuntia koloasioissa ja tämän tukemiseksi toteutimme yhdessä Uudenmaan piirin kanssa lippukunnille kolokyselyn keväällä 2023. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset toteuttivat vuonna 2018 laajan kokokyselyn, jonka tiedot antoivat hyvän vertailupohjan kehitystrendien seuraamiseksi.

Kolokyselyn tulokset (N = 65) kertovat, että eniten, noin 35%, pääkaupunkiseudun lippukuntien kolotiloista omistaa seurakunta. Useimmiten kolotilat löytyvätkin taloyhtiöiden kellari- tai myymälätiloista tai seurakunnan tiloista. Kolotilojen ohella seurakunnat myös tarjoavat esimerkiksi varastotiloja lippukunnille sekä tulevat lippukuntia avustusten kautta. Monelle lippukunnalle kolotilat ovat myös maksuttomia, mikä on iso apu lippukunnalle.

Kolokysely kuitenkin näytti, että osuus lippukunnista, jotka maksavat itse vuokran kolotilasta, on kasvanut. Monella lippukunnalla kolotilat ovat maksuttomat, mutta jos trendi jatkuu, täytyy yhä useamman lippukunnan alkaa varautumaan mahdolliseen muutokseen tilojen tai niistä maksamisen suhteen. Keväällä 2023 jatkuneilla lippukuntavierailulla lippukuntia kannustettiin luomaan suunnitelmia, miten valmistautua mahdollisiin muutoksiin tulevaisuudessa.

Kuva: Aino Valkama
Kuva: Maria Karjalainen
Kuva: Maria Karjalainen

Tulevaisuuden kolotilat mietityttävät

Monessa pääkaupunkiseudun seurakunnassa tilakysymykset ovat vahvasti esillä ja tämä vaikuttaa myös lippukuntiin. Seurakuntien partiotaustaiset luottamushenkilöt ovatkin tärkeässä asemassa viemässä partiolaisten näkemyksiä eteenpäin seurakuntien päätöksenteossa. Viime vuonna yhteiskuntasuhteiden luottamushenkilöt kävivätkin tärkeitä keskusteltuja seurakuntien partiotaustaisten luottamushenkilöiden kanssa, jotta heillä olisi ajantasainen tieto lippukuntien kolotilanteista.

Lippukunnille puolestaan tarjottiin sparrailuapua seurakuntayhteistyöhön SuperSemman työpajassa, joka tehtiin yhteistyössä seurakuntien partiotaustaisten luottamushenkilöiden kanssa. Ympäri vuoden lippukunnat voivat saada apua esimerkiksi seurakuntasuhteisiin piirin yhteiskuntasuhderyhmältä. Viime vuosina useampi lippukunta on joutunut löytämään uusia kolotiloja esimerkiksi kirkon remontin tai käytöstä poistamisen myötä. Tällaisissa tilanteissa kannattaa ensin keskustella seurakunnan kanssa, jos yhdessä voitaisiin löytää ratkaisu uudesta tilasta.

Seurakuntayhteistyössä mahdollisuuksia moneen

Tilojen mahdollistamisen tai taloudellisen tuen ohella yhteistyö lippukunnan ja seurakunnan välillä voi näyttäytyä eri tavoilla. Lippukunta voi esimerkiksi olla auttamassa seurakunnan tilaisuuksissa, järjestää yhteistä toimintaa seurakunnan kanssa kurssin tai leirin muodossa tai jakaa yhteiskäyttöisiä varusteita. Aina on myös hyvä miettiä uusia avauksia yhteistyön muotoihin ja mahdollisuuksiin.

Yhtenä konkreettisen yhteistyön ja tuen toteuttajina ovat sepot eli seurakunnan partiotyöntekijät. Seppo on kristillisen kasvatuksen ammattilainen partiossa ja hänen tehtävänä on muun muassa toimia aikuisena tukena, kuuntelemisen ja auttamisen ammattilaisena. Sepon voi vaikkapa kutsua viikkokokoukseen tai leirille mukaan luoden yhdessä katsomuskasvatuksellista ohjelmaa.

Juttu on osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten vuosikirjaa 2023.