Yleinen

Tekoja kestävämmän partion puolesta

Suomen partiolaiset tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämän edistämiseksi PäPan hiilijalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2023 aikana. Laskelman tarkoituksena on tukea piirin ilmastotyön kehittämistä sekä päästövähennystavoitteiden asettamista.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa kestävyysteemoja pitää esillä erityisesti Kestävästi PäPassa -toimikunta (toimi vuonna 2023 Kestävästi Partiossa -nimen alla). Toimikunnan tavoitteena on johtaa yhdessä vastuullisuutta partiossa ja saada mittaristo hiilijalanjäljen laskemiseen laajaan käyttöön. Viime vuoden aikana toimikunta laski piirin hiilijalanjäljen ensi kertaa, kun vuoden 2022 hiilijalanjälki laskettiin viime syksynä ja vuoden 2023 jalanjälki puolestaan vuoden 2024 alussa. Laskelma toteutettiin viime vuonna julkaistulla partion Vuola-hiilijalanjälkilaskurilla.

Hiilijalanjälki vuonna 2023

Piirin toiminnassa päästöjä syntyy erityisesti tehdyistä hankinnoista ja toimintaa ylläpitävistä palveluista. Lisäksi päästöjä syntyy tapahtumien, leirien ja koulutuksien järjestämisestä (mukaan lukien tapahtumissa poltettu puu ja nestekaasu) sekä piirin vapaaehtoisten luottamushenkilötoimikuntien kokouksiin kulkemisesta. Pienempiä päästölähteitä piirin toiminnassa olivat mm. postitus, kulukorvattu matkustaminen sekä jätehuollon järjestäminen.

Hiilijalanjälkilaskelman tarkemmista tiedoista voit lukea PäPan nettisivuilla olevasta raportista. Myös lippukunnat voivat hyödyntää Vuola- ja Talla-laskureita oman toimintansa ja tapahtumiensa hiilijalanjälkilaskennassa.

PäPan hiilijalanjälki vuonna 2023

Hiilineutraalit tapahtumat

Hiilijalanjälkilaskennan kautta piirin ja lippukuntien toiminnassa voidaan luoda toimia kestävämmän partion saavuttamiseksi. Lisäksi piiri tarjosi lippukunnille työkaluja kestävyyden edistämiseksi muun muassa koulutusten ja viestinnän kautta. Yhtenä viime vuoden tavoitteena piirillä oli myös tehdä kokonaan hiilineutraali tapahtuma, joka päätyi olemaan syksyn SuperSemma.

Tapahtuman tuotannossa hyödynnettiin Kestävä kehitys partiotapahtumissa -ohjeistusta. Koko staabi mietti, millaisia toimenpiteitä omalla osa-alueella voidaan tehdä tapahtuman kestävyyden varmistamiseksi. Pohdintojen myötä päädyttiin esimerkiksi välttämään materiaalien tulostamista, tarjoilemaan pääosin kasvisruokaa ja kiinnittämään huomiota vapaaehtoisten jaksamiseen.

– Halusimme staabin kanssa nostaa tapahtuman keskiöön erityisesti ekologisen kestävyyden ja vapaaehtoisten hyvinvoinnin. Näitä teemoja pyrittiin huomioimaan tapahtumatuotannon lisäksi tapahtuman ohjelmasisällöissä, kuten työpajoissa ja puheenvuoroissa, kertoo tapahtuman johtaja Hanna Hämäläinen.

Supersemmassa järjestettiin lisäksi työpaja, jossa työpajan osallistujia opetettiin käyttämään partion hiilijalanjälkilaskuria. Osallistujat laskivat pajan aikana Supersemman hiilijalanjäljen. Lopullisen hiilijalanjäljen laski Jussi Tiihonen.

– Tapahtuman hiilijalanjäljen laskemisesta on varmasti hyötyä myös tuleville tekijöille. Sen kautta on helpompi huomata, miten yksittäiset valinnat vaikuttavat tapahtuman kestävyyteen isommassa kuvassa, Hanna summaa.

SuperSemmassa kestävyys huomioitiin monella tavalla. Kuva: Alex Inkiläinen.

Tiesitkö, että…

  • Pääkaupunkiseudulla 18 lippukuntaa on saanut Kestävästi partiossa -tunnuksen.
  • PäPan lippukunnilla on mahdollisuus hakea tukea Kestävästi partiossa -tunnuksen hakemiseen, ylläpitoon ja päivittämiseen.

Juttu on osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten vuosikirjaa 2023.