Ihmisoikeuskouluttaja ja yrittäjä Dakota Robin, 32, on kohdannut elämässään monenlaisia haasteita. Vaikeat kokemukset ovat kuitenkin sytyttäneet hänessä palon vaikuttaa ympäröi- vään maailmaan. Dakota haluaa olla esikuva, joka häneltä itseltään nuorena puuttui.

Dakota Robin. Kuvitus: Vilma Viertola.

Dakota matkustaa ympäri maailmaa kouluttamassa yrityksiä ja yhteisöjä monimuotoisuudesta, tasa-arvosta, itsetietoisuudesta, inhimillisistä yhteyksistä ja osallisuudesta. Hän vetää erilaisia koulutuksia, pitää puheenvuoroja ja käy keskusteluja. Dakota on ammatiltaan ihmisoikeuskouluttaja.

Dakota haluaa työskennellä nuorten parissa, jotta heillä olisi sellaista apua, jota hänellä itsellään ei ollut. Dakota olisi nuorena kaivannut työkaluja itsensä ymmärtämiseen ja oman identiteettinsä löytämiseen. Hän kuitenkin kokee, että kivuliaat kokemukset voivat olla hyödyksi muiden auttamisessa.

Oma yhteisö rakentuu yli rajojen

Dakota Robin syntyi Sveitsissä suomalaiseen ja Turkin kurdilaiseen perheeseen, mutta vietti lapsuutensa Suomessa. Hän oli lapsena vilkas, veljeään villimpi ja piti jalkapallosta. Hänen isovanhempansa kuitenkin vaalivat perinteisiä sukupuolirooleja kasvatuksessa. Dakota opetettiinkin jo nuorena kantamaan vastuu myös muiden tekemisistä ja tunteista, koska hän oli tyttö.

Dakota viihtyi nuorena paremmin poikien seurassa ja pelasi jalkapalloa poikien joukkueessa 13-vuotiaaksi asti. Sitten uusi valmentaja heitti hänet ulos joukkueesta. Valmentajan mielestä Dakota ei olisi enää muutaman vuoden päästä pärjännyt poikien joukkueessa, koska hän oli tyttö.

Joukkue oli ollut Dakotan oma yhteisö, paikka, joka tuntui omalta. Dakota ei halunnut mennä tyttöjen joukkueeseen pelaamaan, koska hän oli saanut olla oma itsensä poikien joukkueessa. Dakotasta itsestään ei tuntunut siltä, että hän olisi tyttö.

Oman yhteisön riistäminen ajoi Dakotan hukkateille. Hän alkoi liikkua mukana porukassa, jossa ryypättiin, tehtiin pikkurötöksiä ja uhkarohkeita temppuja ja käytettiin väkivaltaa. Puuhilla alkoi olla vaikutusta läheisiinkin. Lopulta Dakota palasi jalkapallon pariin ja eteni aina naisten liigaan sekä maajoukkueeseen asti. Naisten sarja ei kuitenkaan tuntunut omalta, koska Dakota ei ollut tyttö.

Elämän totuuden etsiminen ajoi auttamaan muita

Itsensä löytäminen ja hyväksyminen vaativat Dakotalta vuosien työn. Tiedon- puute transsukupuolisuudesta ja mediassa kuvatut kovat kohtalot lisäsivät pelkoa siitä, että hänen tarinansa ei päättyisi onnellisesti. Lopulta aikuisiällä Dakota päätti käydä läpi transition eli siirtyä omaan sukupuoleensa, mieheksi.

Vielä ennen transitiotaan Dakota ajatteli, että olisi hienoa elää miehenä, jonka ei tarvitsisi kertoa transtaustastaan. Nyttemmin Dakota ajattelee kuitenkin toisin. Hän on toiminut useiden erilaisten näkyvien kampanjoiden kasvona aina Reissumies-pussin kyljestä Vuokkoset For men -tamponiin. Lop- puvuodesta 2023 Dakota kiitti Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kanssa piirin alueella ansioituneita ryhmänjohtajia.

Pinkkipartion vinkit moninaisuuden huomioimiseen lippukunnissa

Pinkkipartio ry on Suomen Partiolaisten alainen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoista ja yhdenvertaista partiotoimintaa. Tämän lisäksi Pinkkipartio rakentaa ilmapiiriä, jossa mahdollisimman monet nuoret kokisivat partion turvallisena ympäristönä harrastaa.

HUOMIOI JÄSENET Tapahtumia ja toimintaa suunnitellessa on hyvä miettiä, mahdollistuvatko esimerkiksi pukeutumis- ja peseytymistilat kaikille.

KYSY JA KUUNTELE Esimerkiksi anonyymeilla kyselyillä on mahdollista kartoittaa, minkälaisia järjestelyjä tapahtumiin toivottaisiin.

MIETI KÄYTTÄMÄÄSI KIELTÄ Yksittäisillä sanoilla saattaa olla suuri merkitys nuorelle ja on erityisen tärkeää, että käytettyyn kieleen kiinnitetään huomiota. Sukupuolitettua kieltä olisi hyvä välttää ja sateenkaaritermistöön tutustua. Homofobiselle kielen- käytölle ei partiossa ole tilaa.

OPI VIRHEISTÄSI Älä ala puolustuskannalle tai syyttelemään toisia, mikäli joku huomauttaa sinulle käytöksestäsi tai käyttämästäsi kielestä.

TÄYDELLISYYTEEN EI TARVITSE PYRKIÄ, KUNHAN TEKEE PARHAANSA!

Sateenkaarisanastoa (Lähde: SETA RY)

Sukupuolen moninaisuus = sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen vastakkaiseen
ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen.
Ei-binäärinen = henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies-jakoon.
Cis = henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn
sukupuolen ja kulttuuristen odotusten mukaiset.
Muunsukupuolisuus = ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä
tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella.
Transsukupuolisuus = ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan.
Intersukupuolisuus = joukko erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet eivät ole
yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset.
Seksuaalivähemmistöt = ihmiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jotain muuta kuin heterous.
Homo-, bi-, inter- ja transfobia = viha, pelko, inho tai vastenmielisyys näitä
identiteettejä kohtaan.