Kriisin sattuessa

Kriisitilanne on ennalta arvaamaton, äkillinen, normaaleista rutiineista suuresti poikkeava tapahtuma, joka vaatii tapahtumaorganisaatiossa erityistoimenpiteitä sekä sisäistä ja mahdollisesti myös ulkoista tiedottamista. Kriisitilanteeseen voi liittyä välitön tai välillinen onnettomuusriski tai se voi aiheutua esimerkiksi järjestyshäiriöistä, luonnonoloista, epidemioista tai perättömien juorujen leviämisestä. Kriisitilanne voi aiheutua myös maineen vaarantumisesta.

Ensitoimet kriisin sattuessa:

 1. Pelasta ja varoita!
  1. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
  2. Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.
 2. Hälytä apua!
  1. Tee hätäilmoitus soittamalla hätänumeroon 112. Soita hätänumeroon turvallisesta paikasta.
  2. Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
 3. Ilmoita tapahtuneesta lippukunnanjohtajalle / tapahtumanjohtajalle JA aluejohtaja Mimmu Mannermaalle (040 132 7088).
  1. Saat lisäohjeita siitä, kuinka tulee menetellä. Samalla sovitte, kuka tilanteesta tiedottaa ulospäin esimerkiksi partiolaisten huoltajille ja medialle. Huomioi, että sinulla ei ole lupaa kertoa kenenkään yksityisen henkilön asioita.

Tsekkaa PäPan kriisiviestintäohje!

Kriisiin valmistautuminen: Kurkkaa Suomen Partiolaisten kriisisuunnitelma-opas, jonka tarkoituksena on antaa perustiedot erilaisista kriiseistä, toimintamalleja niihin ja valmistaa partiolaisia toimimaan erilaisissa kriiseissä. 

Palokunta valvoo leirin avajaisia.
Kriiseihin valmistautuminen auttaa niissä toimimista. Kuva: Alex Inkiläinen.