Pääkaupunkiseudun Partiolaisten organisaatio

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten organisaatio rakentuu useista eri osista. Ylintä päätäntävaltaa käyttää piirin kokous ja kokousten välillä piirineuvosto, joka ohjaa piirihallitusta. Piirihallituksen jäsenet johtavat piirin eri toiminnanalojen toimintaa. Pääkaupunkiseutulaiseen partioyhteisöön kuuluvat myös aluejärjestöt Espoon Partiotuki ja Vantaalla toimiva Partiokannus.

Piirin kokous

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ylintä päätäntävaltaa käyttää piirin kokous. Varsinainen piirin kokous pidetään aina syksyisin ja ylimääräinen piirin kokous voidaan kutsua koolle, jos tarve vaatii. Piirin kokouksissa rekisteröidyillä partiolippukunnilla on yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden ja partiojohtajilla erikseen yksi ääni.

Piirineuvosto

Piirineuvoston muodostavat partiojohtajat, jotka valitaan piirin kokouksessa aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan edustamaan lippukuntia piirin päätöksenteossa.

Lue lisää piirineuvoston toiminnasta.

Piirihallitus

Piirihallitus vastaa piirin toiminnan johtamisesta käytännössä. Piirihallitus hoitaa käytännön asiat piirineuvoston keskittyessä pidemmän aikavälin linjauksiin.

Lue lisää piirihallituksen toiminnasta.

Espoon Partiotuki ry

Espoon Partiotuki (EPT) on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien aluejärjestö. EPT:n alueella toimii 43 lippukuntaa. EPT:n alueen lippukunnissa on lähes 5000 jäsentä. 

Espoon Partiotuki ry:n tehtävänä on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien tukeminen. EPT järjestää kilpailuja, leirejä ja muita tapahtumia, joilla tuetaan lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa. Toiminnan kautta EPT mahdollistaa jäsenlippukuntien välisen yhteistyön ja osaamisen jakamisen.

Siirry Espoon Partiotuen verkkosivuille.

Partiokannus ry

Partiokannus on aluejärjestö, jonka jäseniksi voivat liittyä vantaalaiset partiolippukunnat. Partiokannus tukee vantaalaisia lippukuntia ja kehittää alueen partiotoimintaa. Yhdistys järjestää lippukunnille niiden tarvitsemaa partiotoimintaa ja koulutusta, pitää yhteyttä eri sidosryhmiin sekä edistää vantaalaista partioyhteistyötä.

Siirry Partiokannuksen verkkosivuille.

Kuva: Veera Melvasalo