Miten saavutettavuus huomioidaan tapahtumissa?

Partiotapahtuman suunnittelun keskeinen päämäärä on, että mahdollisimman moni osallistuja pystyy osallistumaan tapahtumaan ja saa tapahtumasta positiivisen kokemuksen. Saavutettavassa tapahtumassa jokainen osallistuja tuntee itsensä tervetulleeksi ja hyväksytyksi.

Helppo tulla -tunnus

Haluamme varmistaa, että kaikki halukkaat voivat osallistua partiotapahtumiin. Tätä varten olemme kehittäneet Helppo tulla -tunnuksen osoittamaan tapahtuman saavutettavuutta. Tapahtumasivulta näet, mitkä tunnuksen kriteerit on huomioitu tapahtumassa ja voit helposti arvioida, onko tapahtuma sinulle sopiva.

Esteettömyys

Partiotoimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa on tärkeää huomioida, että toiminta on mahdollisimman saavutettavaa ja esteetöntä kaikille toimintaan osallistuville osapuolille.   Toiminnasta viestiessä ollaan avoimia ja kerrotaan selkeästi millaista toimintaa järjestetään, missä ja milloin toiminta toteutuu ja miten toimintaan pääsee osallistumaan. Lippukuntien kokoontumistilojen eli kolojen esteettömyyttä voi tarkastella Kolotutka-työkalun avulla.

Saavutettavuus

Saavutettavuus lisää yhdenvertaisuutta eli sitä, että kaikki ovat samanarvoisia yksilöitä, eikä ketään syrjitä. Tulee muistaa, että erityispiirteet ovat usein yksilöllisiä ja moninaisia. Tästä johtuen harvoin, mikään tapahtuma on täysin ja kaikkien saavutettavissa. Voimme kuitenkin tehdä tapahtumista saavutettavampia madaltamalla osallistumisen kynnystä, poistamalla saavutettavuuden tiellä olevia esteitä, sekä kehittämällä viestintää monipuolisemmaksi, avoimemmaksi ja selkeämmäksi.

Kuva: Veera Melvasalo