Tue partiota

Joka kolmannella nuorella ei ole harrastusta kodin ulkopuolella. Yhtä moni kokee itsensä yksinäiseksi. Nuorilla ei ole riittävästi paikkoja, joissa vaikuttaa ja olla aktiivinen tekijä. Partio voikin olla ratkaisevan tärkeä paikka nuorelle.

Tukemalla partiotoimintaa rakennat kanssamme turvallista pääkaupunkiseutua, missä lapsilla ja nuorilla on hyvä olla, kannetaan ilolla vastuuta yhteisistä asioista ja pidetään huolta toisistamme.

Partion ystävät

Kaikilla perheillä ei ole varaa lasten harrastusmaksuihin. Vaikka partio on suhteellisen edullinen harrastus, ovat jäsenmaksu, leirimaksut ja varustehankinnat osalle liikaa.

Partion ystävät -rahaston tuella edistämme lasten tasa-arvoista mahdollisuutta harrastaa myöntämällä  jäsenmaksuvapautuksia sekä leiristipendejä vähävaraisille lapsille ja nuorille. Lahjoitusten avulla pystymme varmistamaan, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa.

Testamenttilahjoitus

Laatimalla testamentin Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön hyväksi varmistat, että sinulle tärkeät asiat jäävät elämään myös oman aikasi päätyttyä.

Yleishyödyllisenä säätiönä Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö ei maksa testamenttilahjoituksista veroa, joten lahjoittamasi varat käytetään kokonaisuudessaan partiotyön hyväksi.

Testamentissa voit esimerkiksi määrätä osan omaisuudestasi tai vaikkapa jonkin itsellesi tärkeän esineen hyvään kohteeseen. Kaikkea omaisuutta ei siis tarvitse testamentata yleishyödylliselle yhdistykselle, sillä testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta myös hyvin yksityiskohtaisesti. Hyvä testamentti jää elämään ja sillä saadaan aikaan monia merkittäviä asioita.

Testamentin on täytettävä tiukat muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä. Samat muotovaatimukset koskevat kaikkia testamentteja varallisuuden laadusta ja laajuudesta riippumatta. Suosittelemme, että testamentin laatii lakimies ja annamme mielellämme apua testamentin laatimiseen.

Annan mielelläni lisätietoja!

Simo Pynnönen, Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön asiamies

simo.pynnonen@partio.fi, 050 304 4044

Kuva: Julius Kuula