Ilmoittautumis- ja peruutusohjeet

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää vuosittain tuhansia tunteja partiotoimintaa tukevaa johtaja- ja taitokoulutusta.

Piirin tapahtuma- ja koulutustarjonta julkaistaan vuosittain painettuna tapahtumakalenterina ja puolivuosittain piirilehti Hepun toimintaliitteessä. Tarkemmat lisätiedot tapahtumista ja kurssisisällöistä löydät sähköisestä tapahtumakalenterista.

Muista aina ilmoittautumisen yhteydessä tarkistaa yhteystietojen ajantasaisuus jäsenrekisteri Kuksassa, erityisesti sähköpostiosoitteet, sillä olemme osallistujiin yhteydessä jäsenrekisterissä ilmoitettuun henkilökohtaiseen sähköpostiin. Osallistuja saa sähköisen infokirjeen yleensä noin kahta viikkoa ennen viikonlopputapahtumaa. Päivä- tai iltatilaisuuksia koskien infokirjeet lähetetään tapahtumaviikolla.

Ilmoittautuminen koulutuksiin ja tapahtumiin tehdään vuoden aikana pääsääntöisesti kolmessa portaassa: 

 • helmikuun viimeiseen päivään mennessä ilmoittaudutaan kevään ja kesän tilaisuuksiin
 • elokuun viimeiseen päivään mennessä ilmoittaudutaan syksyn tilaisuuksiin
 • marraskuun viimeiseen päivään mennessä ilmoittaudutaan talven tilaisuuksiin

Meneillään olevan ilmoittautumisportaan tapahtumat ja koulutukset löydät kootusti ilmoporras-sivulta

Kun ilmoittautumispäivät on keskitetty, on lippukunnan johtokolmikon helppo varmistaa, että kaikki halukkaat on ilmoitettu tapahtumiin, ja että kaikkia kannustetaan tehtäviensä mukaisiin koulutuksiin kausittain.

Ilmoittautumisen päätyttyä voidaan avata jälki-ilmoittautuminen, mikäli tapahtumassa on vielä tilaa. Ajantasaiset tiedot löydät tapahtumittain sähköisestä tapahtumakalenterista ja ilmoporras-sivulta.

Jokainen 16-vuotta täyttänyt voi ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin itse. Alle 16-vuotiaiden osalta huoltaja voi tehdä ilmoittautumisen jäsenrekisteriin huoltaja-tunnuksilla. Mikäli lippukunta ilmoittaa omia jäseniään tilaisuuksiin tulee ilmoittajan vastata siitä, että jokaiselta alle 16-vuotiaalta ilmoitetulta lippukuntalaiselta on huoltajan suostumus osallistua piirin kursseille ja tapahtumiin ja tiedottaa peruutusohjeista.

Yli kolme yötä kestävillä kursseilla tai tapahtumissa huoltajan tekemä ilmoittautuminen tai suostumus tarvitaan kaikilta alle 18-vuotiailta. Lisäksi jokaisella partiolaisella tulee olla maksettuna Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu.

Kilpailuihin ja nuorempien ikäkausien tapahtumiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti ryhminä, jolloin ilmoittautumisessa käytetään vartion- tai ryhmänjohtajan partio-ID:tä. Tällöin riittää yksi ilmoittautuminen ryhmää kohden.

Huomioithan, että ilmoittajan vastuulla on kerätä osallistumisluvat ilmoittamasi ryhmän jäseniltä (alaikäisten osalta heidän huoltajiltaan) ja tiedottaa heitä asianmukaisesti tapahtumaan liittyvistä asioista ja peruutusohjeista.

Partiotoimintaan voi tulla tutustumaan kertaluontoisesti. Myös osaan piirin tapahtumista voi ilmoittautua, vaikka et olisi jäsen. Tällöin voit ilmoittautua tapahtumaan ilmoittautumislinkistä valiten kohdan: ”Jos et ole partiolainen, ilmoittaudu tapahtumaan tästä.”

Partiossa jäsenmaksu on verrattavissa urheilulisenssiin. Siihen kuuluvat muun muassa jäsenlehdet, tapaturma- ja vastuuvakuutus. Osallistuakseen ja toimiakseen tutustumiskerran jälkeen ”partion pelikentillä” tulee jokaisen maksaa jäsenmaksu. Osallistujien jäsenmaksun tila tarkistetaan ennen kurssin alkamista.

Piirin peruutusohjeet koskevat kaikkia osallistujia riippumatta siitä onko ilmoittajana toiminut ryhmänjohtaja, lippukunta, huoltaja tai osallistuja itse. Ilmoittajan vastuulla on informoida osallistujia. 

 1. Kurssi- ja tapahtumaperuutukset tehdään aina Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle (papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200). 
 1. Jos peruutus on äkillinen ja juuri ennen tapahtumaa, ilmoita siitä partiotoimiston lisäksi tapahtumanjohtajalle.  
 1. Osallistumisen peruminen kustannuksetta on mahdollista kuukautta ennen tapahtumaa, ellei tapahtuman kuvauksessa toisin mainita. 
 1. Jos tapahtuman alkuun on alle kuukausi aikaa ja osallistuminen perutaan, laskutamme osallistumismaksun (tai tapahtumassa erikseen kuvatut kulut). 
 1. Jos ilmaistapahtuman tai ilmoittautuneelle maksuttoman tilaisuuden alkuun on alle kaksi viikkoa aikaa ja osallistuminen perutaan, laskutamme tapahtumasta jo toteutuneet kulut (vähintään 20 €).  
 • Osallistumis- tai peruutusmaksua ei laskuteta, mikäli osallistuja löytää itselleen sijaisen.  
 • Osallistujan tilalle saapuvan sijaisen on täytettävä tapahtuman tai koulutuksen osallistumis- ja esitietovaatimukset. 
 • Ilmoita osallistujan muutoksesta aina toimistolle ja sovi siitä tarvittaessa kurssinjohtajan kanssa. 
 1. Osallistumismaksu laskutetaan aina kokonaisuudessaan ja ilmaistapahtumissa tai ilmoittautuneelle maksuttomassa tapahtumassa toteutuneet kulut (vähintään 20 €), mikäli ilmoittautumista ei peru lainkaan ennen tapahtuman alkamista ja ilmoitettu osallistuja jättää saapumatta tapahtumaan.  
 1. Mikäli peruutus johtuu sairaustapauksesta, voit hakea lääkärintodistuksella osallistumismaksun mahdollisesta omasta vakuutuksestasi tai partiovakuutuksesta. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti: 
 1. Ilmoita asiasta Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle papa.toimisto@partio.fi, jotta osoitamme laskun osallistujalle korvauksen hakemista varten. 
 1. Hae korvaus omalta vakuutusyhtiöltä tai partiovakuutuksesta:  https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/ 
 1. Korvaushakemuksen tekee aina vakuutettu eli partiolainen tai hänen huoltajansa. 
 1. Vakuutuskorvauksen saamisen edellytys on yleensä lääkärintodistus, joten suosittelemme sairastapauksissa aina hakemaan lääkärintodistuksen.  

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten tapahtumien ja koulutusten toimintaympäristöinä ovat leiri- ja kämppäkohteemme, Partioasema tai maasto. Löydät sähköisestä tapahtumakalenterista tarkemmat tapahtumakohtaiset tiedot.

Partioasema on esteetön tila. Huomioithan, että pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa saavuttaessa käynti Partioasemalle tapahtuu takapihan parkkipaikan puolelta hissillä. Partioaseman ulko-ovet ovat lukitut. Siten myös hissin ulko-ovi on lukittu, joten mainitsethan tarpeestasi ilmoittautumisen lisätietokentässä, niin tiedämme tulla avaamaan sinulle oven.

Partiokämppien esteettömyysraportit löydät kohteittain Partiokämpät-sivustolta.

Muualla järjestettävien kurssien ja tapahtumien osalta varmistathan esteettömyyteen liittyvät seikat tapahtumanjohtajalta tai toimistolta etukäteen, mikäli tapahtumakuvauksessa on puutteita (papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200).

Meistä jokainen edistää saavutettavuutta huomioimalla toiset osallistujat toteuttaen Turvallisemman tilan -periaatteita. Ethän käytä hajuvesiä tai voimakkaasti hajustettuja hygieniatuotteita osallistuessasi partiotapahtumiin. 

Joskus kurssi, tapahtuma tai leiri voi keskeytyä. Keskeytykselle voi olla useita erilaisia syitä:

 • läsnäolija sairastuu.
 • läsnäolija kiusaa, käyttäytyy huonosti, kohtelee kaltoin toisia tai omaisuutta
 • läsnäolija on päihtynyt tai hänellä on päihteitä mukana.

Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja huoltajan tulee järjestää itse lapsen tai nuoren kotimatka. Edellä kuvatuissa tai muissa vastaavissa tapauksissa osallistumis- tai kurssimaksua ei palauteta. Sairastapauksissa partiovakuutuksesta on haettavissa korvaus lääkärintodistuksella. Tätä varten löydät ohjeet aiemmin sivulta peruutuskäytäntöjen yhteydestä.

Partiotapahtumat ja -leirit, joissa on alaikäisiä, ovat aina päihteettömiä!

Mikäli kurssi tai koulutus keskeytyy sairastapauksen tai vastaavan vuoksi voit selvittää tapahtuman johtajilta korvaavia tapoja suorittaa kurssi tai koulutus hyväksytystä loppuun. Mahdollisuuteen vaikuttaa merkittävästi puuttumaan jäävien koulutusosuuksien määrä.

Henkilö- ja ilmoittautumistietojasi käsittelevät tapahtuman tekijät, siltä osin kuin se on heidän tehtävissään tarpeellista sekä tapahtumaa tukevat työntekijät partiotoimistolla. Erityistapauksissa tietojasi voivat käsitellä päättävässä asemassa olevat luottamushenkilöt.

Lisätietoja https://www.partio.fi/tietosuoja

Kuva: Julius Kuula