Jäsenmaksu ja stipendit

Partio on edullinen harrastus. Maksamalla noin 60-80 euroa vuodessa saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Jäsenmaksusta voidaan myös myöntää vapautus taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Partiotoimintaa tuetaan lisäksi erilaisin stipendein.

Partio on edullinen harrastus. Maksamalla noin 60-80 euroa vuodessa saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen. Maksuun sisältyy sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n että partiopiirin jäsenmaksu. Jotkut lippukunnat perivät myös omaa jäsenmaksua toimintakulujensa kattamiseen.

Jäsenenä voit osallistua paikallisiin ja valtakunnallisiin retkiin, leireihin, kilpailuihin, tapahtumiin ja koulutuksiin. Jäsenmaksutuloilla keskusjärjestö ja piirit tukevat lippukuntien toimintaa esimerkiksi tuottamalla ja kehittämällä kaiken toiminnan taustalla olevaa partio-ohjelmaa, koulutuksia, tapahtumia ja muita harrastuksen mahdollistavia palveluita. Jäsenmaksuun sisältyy myös partiovakuutus. Lisää jäseneduista voit lukea Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. Perhepartiolaisia ovat 4-6-vuotiaat partiolaiset, jotka harrastavat partiota yhdessä läheisen aikuisen kanssa.

Jäsenmaksun lisäksi kerätään osallistumismaksuja tapahtumiin. Retki- ja leirimaksut vaihtelevat järjestäjän ja kustannusten mukaisesti.

Kaikki tarkemmat tiedot jäsenmaksusta löydät Suomen Partiolaisten nettisivuilta.  

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, poislukien heinä-elokuu. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands Scouter ry. Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan (PartioID).

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Lippukunnan johtokolmikolla on myös oikeus tehdä hakemus lippukunnan jäsenten puolesta, jos heillä ei ole itse tähän mahdollisuutta. Hakemuslomakkeen voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Hakemus tehdään jokaisesta jäsenestä erikseen. Jäsenmaksuvapautus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Siirry tekemään jäsenmaksuvapautuksen hakemus

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön stipendirahaston varoista voidaan myöntää stipendejä pääkaupunkiseudun nuorille johtajille ja partiolaisille kotimaassa tai ulkomailla pidettäville leireille, kursseille ja tapahtumiin osallistumiseksi.

Stipendejä myönnetään seuraavia perusteita painottaen : 

 • partiokoulutus, erityisesti johtajakoulutus ja ylempi taitokoulutus,
 • kansainvälisyys, erityisesti partio-ohjelman mukainen toiminta, muiden maiden partiolaisten tapaaminen ja koulutukselliset tilaisuudet,
 • piirin omat varsinaiset piirileirit, valtakunnalliset suurleirit, maailmanjamboreet,
 • sosiaaliset perusteet, hakijan oma tai hänen perheensä tarve tuelle sekä
 • hakijan partiopestin vaativuus lippukunnassa tai piirissä tai rooli tuettavassa tapahtumassa.

Vaeltajien ulkomaanprojekteissa avustuksen maksimimäärä voi olla korkeintaan puolet kustannuksista ja maksimissaan 500 euroa. Projektin luonteeseen kuuluu myös oma varainhankinta. Huomioithan, että vaeltajien ulkomaanprojektille pitää olla lippukunnanjohtajan puolto. (Mikäli teillä on vaeltajaporukalla ulkomaanvaellus suunnitelmissa, perehtykää ihmeessä vaeltajaohjelmaan ja tehkää reissusta ohjelman mukainen ulkomaanprojekti. Silloin stipendin hakeminen siihen on mahdollista.)

Stipendejä ei myönnetä:

 • lippukuntien leireille, retkille tai vaelluksille eikä lippukuntien perustoimintaan,
 • partiokaveriporukan vapaamuotoisille kotimaan tai ulkomaan vaelluksille,
 • Pääkaupunkiseudun Partiolaisten omille kursseille,
 • varusteiden hankintaan,
 • muiden piirien jäsenille, ellei heillä ole pestiä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten lippukunnassa,
 • mikäli partion jäsenmaksu on maksamatta, eikä henkilöä ole vapautettu jäsenmaksusta,
 • myöhästyneillä hakemuksilla – eikä tapahtuman ollessa jo ohi tai alkanut.

Stipendi on aina haettava ennakkoon – stipendejä ei myönnetä takautuvasti.

Stipendit myönnetään partiotoimintaan. Jos tapahtuma osoittautuu muuksi kuin partiotoiminnaksi, Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö varaa mahdollisuuden stipendin takaisinperintään. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi tapahtumaan, johon stipendi on myönnetty, tulee summa palauttaa.

Stipendiä voi hakea myös koulutukseen, johon ei vielä ole tullut hyväksytyksi (esim. Ko-Gi -ja VBL-kurssit). Stipendipäätös tehdään näissä tapauksissa ehdollisena ja stipendi maksetaan vain, jos koulutusosallistuminen vahvistuu.

Stipendin hakeminen

Stipendihakemus jätetään sähköisesti Kuksassa. Kirjaudu ensin sisään Kuksaan ja klikkaa vasta tämän jälkeen alla olevaa linkkiä. Jos päädyt Kuksan etusivulle, kopioi alla oleva linkki selaimen osoitekenttään ja kokeile uudelleen:
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=14

Vain määräaikaan mennessä jätetty hakemus käsitellään. Täytäthän hakemuksessa pyydetyt tiedot tarkasti ja huolellisesti. Kun mietit, mitä summaa haet, ota huomioon kaikki mahdolliset kulut. Suurempaa summaa kuin olet hakenut ei voida myöntää. Stipendihakemukset käsitellään aina luottamuksellisesti.

Hakuajat

15.1. stipendit helmi-huhtikuussa alkaviin tapahtumiin

1.4. stipendit touko-syyskuussa alkaviin tapahtumiin

15.9. stipendit loka-tammikuussa alkaviin tapahtumiin

Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Stipendirahastosta

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahasto on syntynyt yhdistettäessä Lääket. kand. Y.A. Etolan Muistorahasto ja Elna Sandvikin rahasto. Stipendirahastoa hallinnoi Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö.

Stipendiesityksen säätiön hallitukselle tekee Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n aluejohtaja. Stipendiä anovien antamat tiedot ovat luottamuksellisia, joten säätiö ei perustele myöntämiään tai epäämiään stipendejä.

Avustusten maksaminen lähipiirille

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön on ilmoitettava vuosikertomuksellaan mahdolliset avustukset, jotka on myönnetty säätiön lähipiiriin kuuluville. Lähipiirillä tarkoitetaan: 

 • säätiön tai partiopiirin hallituksen jäsentä
 • tilintarkastajaa tai asiamiestä sekä
 • näiden perheenjäseniä.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä aviopuolisoa ja avopuolisoa, omaa ja puolison lasta ja tämän puolisoa ja jälkeläistä sekä omaa ja puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempaa. Mikäli tiedät kuuluvasi säätiön lähipiiriin, ilmoitathan tästä jo stipendiä hakiessa. Lähipiiriin kuuluminen ei ole este stipendin saamiselle eikä siitä koidu saajalle velvoitteita.

Lisätietoja

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten talouspäällikkö Simo Pynnönen
simo.pynnonen@partio.fi
050 3044 044

Kuva: Ella Kaidesoja