Kestävästi partiossa

Meidän on muutettava ”mitä minä voin saada” -ajattelumme “mitä minä voin antaa” -ajatteluun.

Robert Baden-Powell

Kestävä kehitys on luonnon ja ympäristön kannalta välttämätöntä juuri nyt. Siksi mekin Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa teemme tänään töitä sen eteen. Tavoitteemme on, että partio on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.  

Tältä sivulta löydät tietoa kestävästä kehityksestä niin piiri- kuin lippukuntatasolla. 

KESTÄVÄ KEHITYS PÄPASSA 2023

Toiminnassa tavoitteina on, että johdamme yhdessä vastuullisuutta partiossa ja mittaristo hiilijalanjäljen laskemiseen on laajassa käytössä.

 • Kehitetään piirille oma koulutus, jossa lippukunnat saavat tukea keke-asioissa. Koulutuksessa jaetaan tietoa esim. keke-tunnuksesta, keke-pestistä, mitä lippukunnassa voidaan tehdä.
 • Jatketaan vuoden 2022 aikana tuotettujen tukipalveluiden viestimistä lippukunnille.
 • Valitaan vuodelle 2023 yksi tapahtuma, josta tehdään kokonaan hiilineutraali.
 • Vapaaehtoinen luottisryhmä tai joukko luottiksia tarkkailee omaa toimintaansa luottis-pestin kautta ja laskevat omaa hiilijalanjälkeään.
 • Viestimme lippukunnille kestävästi-partiossa tunnuksesta.
 • Järjestetään leiritoimikunnalle koulutus ja keskusteluhetki kestävän kehityksen teemoihin liittyen.

KESTÄVÄ KEHITYS LIPPUKUNNASSA 

 • Kannustetaan lippukuntia ottamaan käyttöön SP:n lanseeraama keke-vastaavan pesti, joka on suunnitteilla tällä hetkellä.  
 • Kerätään lippukunnilta toimivia tapoja toteuttaa partiota kestävämmin, ja jaetaan tietoa myös muille lippukunnille.  
 • Jaetaan lippukunnille vinkkejä kestävämpään partiotoimintaan. 
 • Luodaan lippukunnille tukipalvelu, josta saa neuvoja kestävämpään toimintaan. 
 • Palkitaan Kestävästi partiossa –tunnuksen saaneita PäPan alueen lippukuntia 

Kestävästi partiossa –tunnus 

Kestävästi partiossa –tunnus on Suomen Partiolaisten myöntämä tunnustus lippukunnille, jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan. Tavoitteena on, että vuoteen 2026 mennessä 100 PäPan alueen lippukunnista on kestävästi partiossa -tunnus. 

Tunnusta varten lippukunnan tulee täyttää toiminnassaan vakiintuneesti vähintään 25 Kestävästi partiossa -kriteeriä. Lisäksi suositellaan valitsemaan yksi tai useampi kehittämiskohde. 

Tunnus on voimassa aina hakuvuodesta seuraavan kalenterivuoden loppuun. Tunnus tulee siis uusia aika ajoin. Tällä tavoin seurataan, että kestävä kehitys pysyy mukana lippukunnan toiminnassa.  

Huom! Ilmatar tukee tunnusta ja lippukuntien työtä kestävämmän maailman puolesta: jokaista tunnuksen vuonna 2021 saanutta lippukuntaa kohti tunnuksen kummiyritys Ilmatar sponsoroi päästöoikeuksien ostamista eurooppalaisesta päästöpörssistä 100 eurolla. 

Tutustu tunnuksen kriteereihin
Arvioi oman lippukuntasi tilanne:  Lataa Kestävästi partiossa -seurantatyökalu omalle koneellesi (excel)
Lisää tietoa tunnuksesta
Hae tunnusta
Lisätietoja Ilmatar -yrityksen tuesta
Nämä lippukunnat ovat jo saaneet tunnuksen! 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN RYHMÄ 

Päpassa aloitti keväällä 2021 Kestävän kehityksen projektiryhmä, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin piiritoiminnassa kuin lippukuntatasolla. Tällä hetkellä ryhmä toimii Kestävästi partiossa -toimikuntana. Nykyisen ryhmän tavoitteena on luoda pysyviä käytäntöjä, joilla kestävän kehityksen huomioiminen saadaan pysyväksi osaksi piirin toimintaa. 

Keke-ryhmä keskittyy ensisijaisesti ympäristön ja luonnon kannalta kestävään kehitykseen. Sosiaaliseen kestävyyteen keskittyy enemmän moninaisuusryhmä ja esimerkiksi Helppo tulla –tunnus on osa tätä. 

Tiimin jäsenet 

Tällä hetkellä toimikunta on osa yhteiskuntasuhteiden toimialaa.

Jussi Tiihonen, puheenjohtaja (Vuoren Valppaat)
Jutta Alho  (Lauttasaaren luotsitytöt) 
Laura Setälä (Haukkavuoren Haltiat) 
Jalmari Stenberg (Olarinmäen Samoojat ry)
Pyry Vilkko (Vartiovuoren Pojat)

Mikäli haluat olla yhteydessä, tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta etunimi.sukunimi@partio.fi 

Kiinnostuitko? 

Keke-ryhmään kaivataan vielä uusia jäseniä, joten jos tuntuu siltä, että tämä voisi olla sinun juttusi, niin ota rohkeasti yhteyttä. 

Linkkejä: