Turva-aikuinen

Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolle voi kertoa mieltä painavista asioista, huolista, kiusaamisesta tai jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa lippukunnassa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun ja on prosessissa johtajien tukena.

Partiopiireissä on nimettynä työntekijä, joka toimii turva-aikuisten tukena. Pääkaupunkiseudun partiolaisten työntekijänä toimii Eve Silvennoinen. Yhteystiedot löydät toimiston yhteystietosivuilta.  

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa haastavissa ja vaativissa tilanteissa liittyen partiolaisten hyvinvointiin lippukunnassa, lastensuojelua vaativiin tilanteisiin tai kiusaamistapauksiin sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä. Jos lippukunta ei nimeä turva-aikuista, kuuluvat tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle.

Turva-aikuisen pestikuvaus

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa.  Suomen Partiolaisten sivuilta löydät Turvallisesti yhdessä -materiaalin ja ohjeet rikostaustan selvittämiseen.

Kuva: Veera Melvasalo