Lippukunnan talous

Tälle sivulle on koottu taloudenhoitoon liittyviä materiaaleja. Jos et puhu taloutta sujuvasti tai saat koko paperisodasta näppylöitä, kannattaa ehdottomasti ilmoittautua piirin järjestämiin talouskoulutuksiin. Löydät ne tapahtumakalenterista. 

Taloudenpidosta ajantasaisimmat ohjeet löytyvät partio.fi-sivustolta Lippukunnan talous.

Tutustu myös Taloudellista tukea partiotoimintaan -ohjevihkoon (pdf)!

Kirjanpito

Lippukunnan kirjanpitovelvollisuus perustuu kirjanpitolakiin. Laki määrää kaikki yritykset ja yhdistykset hoitamaan kirjanpitonsa tietyllä, laissa ja asetuksissa säädetyllä tavalla. Koska lippukunta, niin rekisteröity kuin rekisteröimätönkin, on yhdistys, on sen noudatettava lain määräyksiä kirjanpidossaan. 

Tärkeä lain määräämä velvoite on vaatimus kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Toisin sanoen kirjanpitoon on merkittävä mistä raha on tullut ja mihin se on käytetty. Kaikki kirjaukset tehdään kahdelle tai useammalle kirjanpidon tilille. Lisätietoja kirjanpidon käytännöistä löydät esimerkiksi  Verohallinnon sivuilta.  

Tulorekisteri

Vuoden 2019 alusta alkaen kaikkien yleishyödyllisten yhdistysten, myös rekisteröimättömien, tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuneet verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Partiotoiminnastahan ei johtajille palkkaa tai muuta korvausta makseta, joten käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä kilometrikorvausten ilmoittamista, mikäli ne tehdään kilometrikorvauksina eikä esimerkiksi bensakuittia vastaan kulujen maksamisena. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Lisätietoa löydät osoitteesta www.vero.fi/tulorekisteri.  

Varainhankinta

Lippukunnan ei kannata jättäytyä vain yhden rahoittajan (esimerkiksi seurakunnan) varaan vaan varainhankintaa on syytä tehdä itsekin. Varainhankintaa ovat lippukuntien tekemät omat tempaukset myyjäisistä talkootyöhön. Apua varainhankintaan saa piirin toimiston lippukuntakoordinaattoreilta sekä SP:n toimistolta. 

Kaikessa varainhankinnassa tärkeintä on kunnolla tekeminen. Hyvin suunniteltu, tarkoin harkittu ja ajoissa aloitettu varainhankintatempaus on myös tuotoiltaan yleensä paras. 

Adventtikalenterimyynti on lähes jokaisen lippukunnan suurin yksittäinen varainhankintakeino. Siihen kannattaakin panostaa, ja suhtautua niin kuin kaikkein tärkeimpään bisnekseen nyt ainakin. Joulusesonkina kauppa käy muutenkin hyvin: Myydä voi vaikkapa valmiita tai itsetehtyjä joulukortteja, joulukoristeita, linnunpönttöjä tai joulukuusia ja lippukunta voi järjestää vaikka joulupukkipalvelua! 

Varainhankinnassa vain mielikuvitus on rajana: 

  • Myyjäisissä voi myydä leipomuksia ja arpoja, mutta yhtä hyvin vanhoista partiokamoista (vaikka vanha rikkinäinen telttakangas) tuunattuja uusia tavaroita. 
  • Osallistukaa ravintolapäivään tai pitäkää kololla pop-up-kahvila. 
  • Askarrelkaa vanhoista maitopurkeista kauniita purkkeja ja myykää niissä kesäksi basilikat, mintut ja muut yrtit. 
  • Lippukunnan lehteen tai nettisivuille voi myydä mainostilaa tai lippukunnalla voi olla erillinen kannatusmaksu. 

 Street-O -yhteistyö

Lippukunnalla on nyt mahdollisuus kerätä varoja myymällä pääkaupunkiseudun Street-O -tapahtumien osallistumismaksuja 50/50-kumppanuussopimuksella. Kumppanuussopimuksessa lippukunnan tehtävä on ainoastaan myydä lippuja. Kaikesta muusta, kuten tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä verkkokaupasta (ml. tilitykset lippukunnilla) huolehtii Oy
Street-O Ab. Lippukunnan ei tarvitse sitoutua myymään yhtään lippua, mutta osallistumisia voi myydä niin paljon kuin haluaa. Tutustu yhteistyötarjoukseen pfd-dokumentista.

Vetoapua varainhankintaan 

PäPalla on oma työkeikkalista lippukuntien varainhankintaa varten. Listalta saat infoa piirin, firmojen ja yhdistysten tarjoamista varainhankintakeikoista, esimerkiksi suuret postitukset, messupäivystykset tai talkootyöt. Klikkaa lippukuntasi mukaan WA-ryhmään, jos haluat tietoa mahdollisista varainhankintaan littyvistä työkeikoista. Lista ei sido lippukuntia mihinkään. Liity WA-ryhmään: bit.ly/tyokeikkalista.

Varainkeruussa huomioitavaa: 

  • Kun järjestät talkoita tai keräät rahaa yhdistykselle, on pidettävä mielessä verottajan ohje, jonka mukaan taloudellinen hyöty ei saa tulla suoraan siihen osallisille. Jos esimerkiksi lippukunta järjestää tietyn talkooporukan hommiin, varat on käytettävä tasaisesti kaikkien lippukunnan jäsenten kesken riippumatta siitä, ovatko kaikki osallistuneet talkoisiin. Muuten henkilön saama taloudellinen hyöty katsotaan verotettavaksi tuloksi, ja siitä on tehtävä tarvittaessa ennakonpidätys. Tätä taas yritykset haluavat välttää. 
  • Talkoissa on myös huomioitava, että tietyissä talkootyön muodoissa (esimerkiksi talon maalaaminen tms. ei-partiomainen toiminta) partiovakuutus ei välttämättä ole enää voimassa. Tällöin on hyvä ostaa erillinen talkoovakuutus tapahtuman ajaksi. 

Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus 

Lippukunnat ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Tietyissä tilanteissa myös lippukunta on verovelvollinen. Verohallinnon sivuilta löydät yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohjeen.  

Jos lippukunta saa veroehdotuksen, tulee se täyttää ja palauttaa, vaikka riveillä lukisi vain nollia. Apua veroehdotuksen täyttämiseen saat toimistolta. 

Avustukset

Jokaisessa kaupungissa avustuksia haetaan hieman eri tavalla. Oman kaupungin avustusohjesäännöt kannattaa lukea tarkkaan läpi ja annettuja päivämääriä ja kellonaikoja tulee noudattaa tarkalleen! 

Avustusohjeet löytyvät kaupunkien nuorisotoimien sivuilta: 

Lippukunnasta haettava avustus

Jäsenet / heidän huoltajansa voivat myös hakea avustusta lippukunnalta vaikkapa jonkun tapahtuman osallistumismaksuun. Lippukunta voi tuunata omaan käyttöönsä ja jakaa lippukunnassa käyttöön esimerkkipohjan (word-tiedosto). Jos lippukunta myöntää avustusta tapahtumiinsa, asiasta on hyvä muistuttaa säännöllisesti (esimerkiksi vaikka leiri/retkikirjeessä). 

Kuva: Alex Inkiläinen