Ryhmänohjaajakoulutus (ROK)

ROK-kurssista on tullut mahdollisuus saada suoritusmerkintä Oma opintopolku -palveluun, jossa merkintä ROK:ista näkyy samassa paikassa muiden opinto- ja tutkintotietojen kanssa. Jotta nuori voi saada merkinnän Oma opintopolkuun, pitää ROK-kurssit ilmoittaa piiritoimistoon jatkossa hyvissä ajoin ennen kurssin päättymistä.

ROK-kurssilaiset saavat ryhmänohjaajakoulutuksesta opintopisteytetyn paperisen kurssitodistuksen sekä suoritusmerkinnän Oma opintopolku -palveluun (Koski-rekisteri). Todistuksen ja suoritusmerkinnän avulla on mahdollista anoa opintopisteiden hyväksilukemista omassa oppilaitoksessa. Hyväksilukeminen on koulukohtaista.

Partion yhteistyökumppani koulutuksissa on Opintokeskus Sivis, jonka kautta osallistujat saavat todistukset ja merkinnät Omaan opintopolkuun.Ohjeet kurssilaiselle

 1. Jos haluat ROK-kurssista merkinnän Oma opintopolku -palveluun, varmista hyvissä ajoin, että sinulla on sähköpostiosoite partion jäsenrekisterissä Kuksassa. Sinä ja huoltajasi voitte tarkastella ja muokata jäsentietojasi partion asiointipalvelussa.
 2. Saat ennen kurssia tai kurssin alkupuolella sähköpostiisi ohjeet, miten antaa suostumus ROK-kurssin tietojen lisäämisestä Oma opintopolkuun.
 3. Anna suostumus yhdessä huoltajasi kanssa hyvissä ajoin ennen kurssin päättymistä. Et voi antaa suostumusta enää kurssin päättymisen jälkeen. Suostumuksen antaminen on täysin vapaaehtoista. Jos et anna suostumusta, saat silti paperisen todistuksen, joka on yhtä pätevä kuin merkintä Oma opintopolussa.
 4. Kun olet suorittanut kurssin hyväksytysti, saat paperisen opintopisteytetyn todistuksen kurssista. Jos annoit suostumuksen kurssin tietojen viemisestä Oma opintopolkuun, kurssimerkintä tulee näkyviin myös sinne.

Ohjeet ROK-kurssin johtajalle

 • Tee ROK-kurssista tapahtuma Kuksaan ja kerää kurssilaisten ilmoittautumiset siihen.
 • Kerro kurssilaisille (ja heidän huoltajilleen), että ROK-kurssista on mahdollisuus saada suoritusmerkintä Oma opintopolku-palveluun. Suostumus tietojen viemisestä Oma opintopolkuun pitää antaa ennen kurssin päättymistä, joten kerro tästä mahdollisuudesta kurssin osallistujakirjeessä, alkutapaamisessa tai viimeistään ensimmäisellä kurssiviikonlopulla. Kerro samalla, että kurssilaisen täytyy huolehtia, että hänellä on oma toimiva sähköpostiosoite Kuksassa, jos hän haluaa merkinnän Oma opintopolkuun. Ohjeet suostumuksen antamisesta tulevat sähköpostiin. Anna nuorille DL, johon mennessä halukkaiden täytyy varmistaa, että Kuksassa on sähköpostiosoite ja ilmoita kurssista piiritoimistolle vasta sen jälkeen (kts. seuraava kohta).
 • Ilmoita piiritoimistolle osoitteeseen uusimaa@partio.fi hyvissä ajoin (viimeistään noin kuukausi) ennen kurssin päättymistä, millä tiedoilla kurssi löytyy Kuksasta (esim. järjestävä lippukunta, kurssin nimi Kuksassa ja aloituspäivämäärä). Jos seuraavat tiedot eivät käy ilmi Kuksa-tapahtumasta, ilmoita ne sähköpostiviestissäsi:
  • kurssin kokonaiskesto (alku- ja loppupäivämäärä)
  • ensisijainen kurssipaikka (kurssipaikan nimi, katuosoite, postinumero ja paikkakunta)
  • kurssinjohtajan nimi (tai nimet) ja heidän sähköpostiosoitteensa
 • Piirin työntekijä vie ilmoittautuneiden tiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja sukupuoli) Opintokeskus Siviksen järjestelmään. Sen jälkeen kurssilaisille lähtee sähköpostiin ohjeet, miten he voivat antaa suostumuksen kurssisuorituksen merkitsemisestä Oma opintopolkuun. Suostumuksen voi antaa vain ennen kurssin päättymistä, joten on tärkeää, että toimitat tiedot ajoissa. Jos et saa piiritoimistolta kuittausta viestiisi, laita uudestaan viestiä tai soita!
 • Kun kurssi on ohi, ilmoita piiritoimistolle, ketkä saivat ROK-kurssin hyväksytysti suoritettua. Piirin työntekijä lähettää sinulle opintopisteytetyt paperiset todistukset, jotka voit jakaa eteenpäin kurssilaisille. Lisäksi niille, jotka antoivat suostumuksen, tulee merkintä Oma opintopolkuun.
  • Ilmoita suoritukset, vasta kun kurssi on kokonaan suoritettu eli myös johtamisharjoitus ja muut kurssiin kuuluvat tehtävät on tehty. Ei haittaa, jos kurssilaiset saavat kurssin päätöksen hieman eri tahdissa. Voit ilmoittaa valmistuneita sitä mukaan, kun heitä tulee.

Apua yleisiin pulmatilanteisiin

Ongelma: Unohdit ilmoittaa ROK-kurssista piiritoimistolle ennen kurssin päättymistä.
Vastaus: Ilmoita kurssi silti jälkikäteen. Saat toimistolta paperiset opintopisteytetyt todistukset, jotka voit jakaa nuorille. Merkintää Oma opintopolkuun nuoret eivät voi enää saada, mutta paperinen todistus on yhtä pätevä.

Ongelma: Nuori unohti antaa suostumuksen kurssimerkinnän viemisestä Oma opintopolkuun ja kurssi on jo päättynyt.
Vastaus: Nuori ei voi valitettavasti saada enää merkintää Oma opintopolkuun. Hän saa silti paperisen opintopisteytetyn todistuksen, joka on yhtä pätevä kuin merkintä Oma opintopolussa.

Ongelma: Nuori ei ole saanut sähköpostiinsa ohjeita, miten antaa suostumus tietojen viemisestä Oma opintopolkuun.
Vastaus: Ohjeet lähtevät siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on merkitty nuoren Kuksa-profiiliin. Tarkistakaa siis, mikä sähköpostiosoite Kuksassa on. Jos sähköposti puuttuu tai on väärin, ohjaa nuori olemaan yhteydessä piiritoimistoon.

Ongelma: Nuorella ei ole sähköpostiosoitetta ja hän haluaa merkinnän kurssista Oma opintopolkuun.
Vastaus: Nuoren kannattaa tehdä itselleen sähköpostiosoite. Siitä on hyötyä myös ryhmänohjaajan tehtävässä. Huoltajan sähköpostiosoitetta ei pidä käyttää, sillä järjestelmä luulee muuten, että nuori ja huoltaja ovat sama henkilö. Jos sähköpostin tekeminen on mahdotonta, olkaa yhteydessä piiritoimistoon.

Ongelma: Nuorella on suostumuksen antamisessa jokin tekninen ongelma.
Vastaus: Jos et osaa itse auttaa, ohjaa nuori ja hänen huoltajansa olemaan hyvissä ajoin ennen kurssin päättymistä piiritoimistoon tai Siviksen asiakaspalveluun.

Ongelma: Muu ongelma, johon et löytänyt vastausta tältä sivulta tai sähköpostiin tulleista ohjeista.
Vastaus: Ota yhteyttä piiritoimistoon.

Yhteystiedot piiritoimistolle ROK-asioissa: oman alueesi työntekijältä ja paivi.anttonen@partio.fi

Opintokeskus Siviksen yhteystiedot

Lisätietoa

Lisätietoa koulutusten merkitsemisestä Oma opintopolkuun (Koski-rekisteriin)

Lisätietoa partion ja Opintokeskus Siviksen yhteistyöstä

Oma opintopolku

Partiokoulutukset järjestetään yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa.