Piirihallitus

Piirihallitus 2023–2024

Piirihallitus vastaa piirin toiminnan johtamisesta käytännössä. Piirihallitus hoitaa käytännön asiat piirineuvoston keskittyessä pidemmän aikavälin linjauksiin. Piirihallituksen jäsenet johtavat piirin eri toiminnanaloja apunaan omat ryhmänsä. Hallituksen jäsenten ja ryhmien alaisuudessa toimivat kaikki piirin toimikunnat, jotka järjestävät muun muassa kursseja ja tapahtumia.

Piirihallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)partio.fi.

Piirinjohtaja, Inka Kekäläinen

Inka Kekäläinen.

Piirinjohtajana johdan piirihallitusta ja sitä kautta koko piirin toimintaa yhdessä piirin varajohtajan ja piirineuvoston puheenjohtajan kanssa. Toimin piirihallituksen kokouksissa puheenjohtajana ja vastaan yhdessä varajohtajan, aluejohtajan ja piirineuvoston puheenjohtajiston kanssa kokousten valmistelusta. Edustan piiriämme lippukuntien ja erilaisten yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Yhtenä isoimmista vastuualueistani on piirin johtaminen niin, että toimintamme toteuttaa partion yhteistä strategiaa.

Piirinjohtamisen ohella vastuulleni kuuluu moninaisuuden toiminnanalan johtamisen tukeminen. Tässä tehtävässäni tuon piirin päätöksentekoon moninaisuuden näkökulmaa moninaisuusryhmältä. Moninaisuusryhmä ja sen työvaliokunta kokoontuvat kumpikin noin kerran kuukaudessa ja kokouksissa esimerkiksi suunnitellaan moninaisuuteen littyviä koulutuksia ja tapahtumia. Moninaisuusryhmän tavoitteena on poistaa esteitä partioharrastukselta ja saada kaikki halukkaat mukaan toimintaan, sekä auttaa lippukuntia löytymään keinoja, joilla he voivat ottaa mukaan toimintaansa erilaisia lapsia, nuoria ja aikuisia. Erilaisuutta on monenlaista ja se voi liittyä esimerkiksi liikkumiseen, kulttuuriseen taustaan, fyysisiin ominaisuuksiin, seksuaalisuuteen tai sukupuoleen. Yhdessä moninaisuusryhmän kanssa haluamme varmistaa, että moninaisuus näkyy ja kuuluu ei vain piirin tapahtumissa vaan kaikilla partion osa-alueilla.

Piirin varajohtaja, Milla-Mari ”Milli” Väre

Milla-Mari "Milli" Väre.

Piirin varajohtajana huolehdin yhdessä piirinjohtajan kanssa, että piirihallituksella on parhaat edellytykset johtaa toiminnanalojaan, ja että toiminnallamme on yhteinen suunta. Piirinjohdon arkeen kuuluu hallituksen ja piirineuvoston kokousten valmistelua, ja vuotta rytmittää koko piirin toiminnansuunnittelun ja -arvioinnin läpivienti. Muun ohella toimin myös varajäsenenä Suomen Partiolaisten partioneuvostossa, joka on Suomen Partiolaisten ylin päättävä elin jäsenkokousten välillä.

Kasvun tuki, Reetta Mannonen

Reetta Mannonen.

Kasvun tuesta vastaavana piirihallituksen jäsenenä tehtävänäni on pitää huolta siitä, että lippukunnat pystyvät tarjoamaan partiotoimintaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle. Tämä tapahtuu luomalla työkaluja lippukuntien käyttöön. Toiminnanalaamme kuuluu Taimi-toimikunta, joka tukee lippukuntien kasvua uusilla alueilla. Lisäksi koordinoin aikuisrekrytointia, jotta myös uudet vapaaehtoiset löytävät partioon!

Partio-ohjelma, Henna Simonen

Henna Simonen

Ohjelmasta vastaavana piirihallituksen jäsenenä vastaan yhteensä kahdeksan ohjelman toiminnanalaan kuuluvan toimikunnan toiminnasta yhdessä ohjelmaryhmän ja sen puheenjohtajan kanssa. Ohjelman toiminnanala tuottaa tapahtumia ja koulutuksia laidasta laitaan. PäPassa ohjelmaan kuuluu monenmoisia toimikuntia ikäkausien omista toimikunnista leikkitoimikuntaan ja kisatoimikuntaan. Hallituksen jäsenenä vastaan etenkin ohjelman ja muiden toiminnanalojen yhteistyöstä ja intoilen oman toiminnanalani kehittämisestä.

Kasvatus, Marianna ”Marsu” Rastas

Marianna "Marsu" Rastas.

Kasvatuksesta vastaavana piirihallituksen jäsenenä tuen yhdessä muiden luottisten kanssa lippukuntia partiokasvatuksessa. Tavoitteena on, että jokainen partiossa mukana oleva lapsi ja nuori saa partiosta hyvät eväät kasvaa ja kehittyä. Tuemme pääkaupunkiseutulaisia partiolaisia kasvattamaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia ja itsenäisesti ajattelevia ihmisiä. Tätä toteutamme esimerkiksi tukemalla luotseja, tuottamalla materiaalia partiokasvatuksesta ja tekemällä yhteistyötä muiden toiminnanalojen ja lippukuntien kanssa.

Vapaaehtoistuki, Maria Kannisto

Maria Kannisto.

Vapaaehtoistuen toiminnanala vastaa vapaaehtoisten hyvinvoinnista. Hyvinvointi on jaksamista, yhdessä tekemistä, oikea pesti, motivoitumista, osaamista, kehittymistä, tukea, hyvää fiilistä, riittävä määrä tekijöitä, palautetta, oikeutusta ja tietenkin myös kiittämistä. Toiminnanala järjestää vapaaehtoisille tapahtumia aina johtajahuoltotyyppisistä Maailman nopeimmista partiotaitokisoista uusien aikuisten Tervetuloa partioon -kursseihin asti. Lisäksi vapaaehtoistuki tukee kiittämis-, pestaus- ja mentorointikulttuuria, lippukuntien turva-aikuisia pestissään sekä pestissä toimivien vapaaehtoisten jaksamista ja pyrkii varmistamaan, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä.

Viestintä ja markkinointi, Perttu Alanne

Perttu Alanne.

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaavana hallituksen jäsenenä tuen piirin some-, kuvaus-, vaikuttajamarkkinointi- ja alueviestintätoimikuntia sekä jäsenlehti Hepun toimitusta. Toimikuntien tavoitteena on tuoda PäPan toimintaa lähemmäs nykyisiä jäseniä, saada herätettyä kiinnostusta myös ei-vielä-partiolaisissa ja luoda näkyvyyttä partiolle. Tuotamme lippukunnille markkinointimateriaalia helpottamaan uusien jäsenten hankintaa ja viestimme aktiivisesti ajankohtaisista asioista lippukuntien johtajistolle.

Koulutus, Teuvo Syrjälä

Teuvo Syrjälä.

Koulutuksen toiminnanala järjestää ja kehittää Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia, auttaa muita toiminnanaloja omien koulutusten laadun varmistamisessa sekä järjestää tukea pestijohtajille. Lisäksi koulutuksen toiminnanala tukee pyydettäessä lippukuntia ja alueita koulutusten järjestämisessä sekä koordinoi tilauskoulutuksia. Tavoitteena on laadukkaat, innostavat ja partiomaiset koulutukset, jotka tarjoavat eväitä, tietoja ja taitoja niin laadukkaan partiotoiminnan toteuttamiseen kuin muuallekin elämään.

Lippukuntatuki, Atte ”Eetu” Koljonen

Atte "Eetu" Koljonen.

Lippukuntatuki tarjoaa tukea ja työkaluja lippukunta-arjen pyörteisiin. Toiminnan keskiössä ovat aluekummit ja valmentajat. Aluekummit järjestävät johtokolmikoille aluetapaamisia ja auttavat esimerkiksi pitkän tähtäimen suunnittelussa Haaveiden Lippukunta -työkalun avulla. Valmentajat tukevat puolestaan yksittäisiä lippukuntia erilaisten valmennusprojektien kautta. Lippukuntatuen kruununjalokivi on vuosittain järjestettävä SuperSemma, joka tuo yhteen lippukuntien johtokolmikot ja piirin eri toiminnanalat.

Yhteiskuntasuhteet, Lucas Lumberg

Lucas Lumberg.

Vaikuttamisesta vastaavana piirihallituksen jäsenenä koordinoin piirin vaikuttamistyötä yhdessä piirin johdon kanssa sekä tuen lippukuntia sidosryhmätyössä. Hallituksen jäsenen tehtävänä on johtaa yhdessä yhteiskuntasuhteiden puheenjohtajan kanssa yhteiskuntasuhteiden toiminnanalaa, johon kuuluvat mm. kestävästi partiossa -toimikunta, kaupunkikehitystoimikunta, kiinteistötoimikunta sekä seurakunta- ja kuntavaikuttamisen teemat. Tämän lisäksi toimintaa johtaa yhteiskuntasuhderyhmä.

Kaupunkikehitystoimikunta eli ”kake” miettii pitkällä tähtäimellä sitä, kuinka lippukunnilla olisi koloja myös tulevaisuudessa pääkaupunkiseudulla. Kestävästi partiossa -toimikunta taas jalkauttaa Suomen Partiolaisten kestävästi partiossa -tunnusta lippukuntiin ja miettii, miten muilla tavoin piirin toiminnassa otettaisiin vastuullisuusnäkökulmat huomioon. Kiinteistötoimikunnan tehtävä on kunnostaa ja ylläpitää piirin kiinteistöjä.

Kuvat: Hanna Hämäläinen