UKK: Tukea ja apua lippukunnalle

Tälle sivuille on koottu lippukuntien niin kutsutut usein kysytyt kysymykset. Jos tilanteesta ei näillä vinkeillä pääse eteenpäin tai ongelmaasi ei löydy vastausta, ole rohkeasti yhdeydessä piiritoimistoon, piiritoimiston yhteystiedot. Näiden teemojen lisäksi Suomen Partiolaisten nettisivuilta löytyy paljon lippukunnille suunnattua materiaalia.

Uuden harrastuksen aloittaminen tarkoittaa samalla uusiin ihmisiin ja yhteisiin pelisääntöihin tutustumista. Nuorimmilla ikäkausilla tutustuminen sujuu yleensä lähes huomaamatta, muun ryhmän mukana kulkiessa. Johtajien on hyvä kuitenkin muistaa kertoa pitkin matkaa oman ryhmän ja lippukunnan tavoista, perinteistä ja säännöistä.  

Nuorten ja aikuisten kohdalla kotiutuminen vaatii yleensä enemmän tukea muulta johtajistolta, jotta myös uusin tulokas tuntee olonsa tervetulleeksi ja tuntee kuuluvansa porukkaan!  

Vinkkejä kotiutumisen helpottamiseen 

 • Sopikaa siitä, kuka lippukunnassa huolehtii siitä, että uudet nuoret ja aikuiset perehdytetään ja otetaan mukaan lippukunnan toimintaan sellaisina kuin ovat.
 • Tehkää lippukuntaan kotiutumisen malli. Vähimmillään se voi olla lista perehdytettävistä asioista, mutta siitä voi toki myös tehdä vaikka hauskan pelin.
 • Sopikaa, kenen tehtävänä on tukea  uutta partiolaista lippukuntaan kotiutumisessa.
 • Hyödyntäkää valmiita materiaaleja, kuten Aikuisena partioon -vihko
 • Opas lippukunnan johtajistolle on lippukunnan täydentämä valmis opas uudelle aikuiselle tai johtajaksi siirtyvälle nuorelle. Lataa tästä omalle koneellesi oma versio muokattavaksi teidän lippukunnalle sopivaksi.
 • Joku lippukunnan olemassa olevista aikuisista kannattaa nimetä huolehtimaan uusista, ja toimimana partiokummina. Partiokummi voi soitella etukäteen uusille, ja varmistaa, että he tietävät olennaiset asiat, osaavat pakata oikeat tarvikkeet ja saavat vastauksen mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Aikuisen partiokummin pestikuvaus on ehdotus siitä, mitä partiokummin pesti voi pitää sisällään. Pestiä voidaan soveltaa tarpeen mukaan.

Jokainen lippukunta tarvitsee tilan, jossa kokoontua. Suurella osalla päpalaisia lippukuntia paikallinen seurakunta tarjoaa kolotilan joko maksutta tai kohtuullista vuokraa vastaan.
Maailma on kovasti muuttunut, eikä edullinen, hyvä kolo ole enää mikään itsestäänselvyys. Omaa tilaa on enää harvalla lippukunnalla, eikä monessakaan tilanteessa kololta löydy esim. keittiötä tai varastoa. Koloa saattaa päivisin tai toisina iltoina käyttää joku muukin. Lippukuntien, joilla on kolo kunnossa kannattaakin aktiivisesti tehdä työtä sen pitämisen eteen! 

Jos lippukunnallasi on vaara menettää kolo, ota viipymättä yhteys piiritoimiston järjestökoordinaattoriin! 

Työtä kolotilan eteen:

 • Kolokeissit lisääntyvät jatkuvasti ja ne ovat entistä enemmän ”rahasta kiinni”. Hyvä tahto ei aina riitä, kun kyseessä on esimerkiksi kiristynyt taloudellinen tilanne. Tulevaisuudessa yhä useampi lippukunta joutuu maksamaan kolotilastaan. 
 • Ilmaisia koloja ei ole. Lippukunnan on koko ajan pidettävä yllä hyviä suhteita kolon rahoittajaan – adventtikalenterin lähetys ja vaikkapa postikortti kesäleiriltä pitävät lippukuntaanne näkyvillä. 
 • Ongelmien ilmaantuessa toimisto auttaa siinä missä pystyy. Uuden kolon hankkiminen tai vanhan pelastaminen vaatii työtä toimistolta ja aluetiimiltä, mutta etenkin lippukunnalta itseltään. 
 • ”Me haluttais vähän isompi ja nätimpi” -tyyppisissä tilanteissa eivät toimiston resurssit valitettavasti riitä auttamaan. Tällöin lippukunnan kannattaa olla itse aktiivinen kolon etsinnässä! 

Hyvät uutiset: 

 • Niitäkin alueita on, joilla kolon löytäminen on helppoa. 
 • Useimmat seurakunnat ja muut taustayhteisöt ymmärtävät, miten tärkeää on tarjota partiotoiminnalle tila, jossa toimia. 
 • Etsivä löytää! 

Kun tilanne on jo päällä: 

 • Ota yhteys järjestökoordinaattoriin ja alueesi aluekummiin. 
 • Olkaa itse aktiivisia ja nimetkää viipymättä vastuuhenkilö koloasiaa hoitamaan. Kolo on elintärkeä, joten tarvittaessa tinkikää jostakin muusta. 
 • Lippukunnan kannatusyhdistyksestä, lasten vanhemmista, vanhemmista johtajista, seurakuntaneuvoston jäsenistä tai muista paikallisista aikuisista kannattaa koota iskuryhmä, joka ryhtyy kolovastuuhenkilön kanssa hommiin. 
 • Ensin selvitetään, mikä tilanne oikeasti on, faktat pöytään. Mikä on todellinen tilanne? Mikä on aikataulu? Mikä on taustayhteisön kanta asiaan? 
 • Jos nykyistä koloa ei voida pitää, ryhdytään yhdessä etsimään uutta kolotilaa. 
 • Lippukunnan jäsenet ja lippukuntavalmentajat tekevät listan paikoista, joita voisi harkita tai joilla voisi olla kontakteja sellaisiin tahoihin, jotka saattaisivat tietää jonkun, joka tietää jonkun. 
 • Kun lista on kasassa, sovitaan työnjaosta. Työntekijä voi auttaa esimerkiksi sellaisissa soitoissa, joiden pitää tapahtua virka-aikaan tai uusien ideoiden ja kontaktien löytämisessä. Muistakaa kuitenkin, että lippukunnan jäsenillä on paras tieto omasta alueestaan. 

Johtokolmikon yhteinen pestikorttion oiva apu johtokolmikon miettiessä, että mitä pestiin kuuluikaan ja kuka tekee mitäkin. Lippukunnan johtokolmikko koostuu lippukunnanjohtajasta, ohjelmajohtajasta ja pestijohtajasta. Ohjelmajohtaja tai pestijohtaja voivat hoitaa samalla lippukunnanjohtajan apulaisen tehtäviä. 

Lippukunnan pestien, kuten johtokolmikon pestikuvaukset löydät Suomen Partiolaisten sivuilta.

Lataa itsellesi Johtokolmikon työnjakoexcel selkeyttämään työnjakoa. Tämä on pohja, jonka voit ladata omalle koneellesi ja muokata teidän lippukunnalle sopivaksi. Käykää läpi johtokolmikon pestikuvaukset ja merkitkää perustehtävät niin tarkasti taulukkoon kuin haluatte. Lisäksi merkitkää taulukkoon kaikki lippukuntanne omat tehtävät, tavat ja erityisyydet. Päivittäkää listaa kerran vuodessa ja lisäksi voitte palata siihen esim. välipestikeskusteluissa.

Lippukuntien johtajaresurssit vaihtelevat ja välillä muutamalle ihmiselle saattaa kerääntyä paljonkin hommaa. Jos tuntuu siltä, että tekemistä on liikaa, kannattaa ottaa käyttöön tapoja, joiden kautta saa lisää joustoa johtamiseen. Näin saat lippukunnan johtamiseen lisää joustoa.

Johtamisen työnjaosta voit lukea lisää Suomen Partiolaisten sivuilta.

Kun lippukunta haluaa kehittää toimintaansa, perustukea antavien aluekummien sijaan lippukunnan tueksi saapuu valmentaja. Lippukunta voi sopia valmentajan kanssa lippukunnan omasta valmennusprojektista tai lippukunta voi osallistua useamman lippukunnan valmennusohjelmaan.

Valmennusprojektissa kehitetään jotain lippukunnan osa-aluetta. Valmentaja auttaa lippukuntaa asettamaan kehittymisprojektille tavoitteet ja löytämään keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmentajan kanssa sovitaan projektin aikataulusta, keitä projektissa on mukana ja miten projektia seurataan yhdessä valmentajan kanssa. Projektiin kuuluu aloitustapaaminen, päättökeskustelu ja sovittava määrä muita
tapaamisia projektin aikana. Valmentaja päivittää lippukunnan projektin kuulumiset myös toimistolle lpk-koordinaattorille.

Jos lippukunta innostuu kehittämään toimintaansa ja kaipaa avuksi valmentajaa, lippukunta voi olla yhteydessä piirin toimistolle valmentajan saamiseksi. Suomen Partiolaisten valmennnusohjelmat lippukunnille löytyy Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Uusia valmentajia mahtuu mukaan koko ajan, ole rohkeasti yhteydessä piirin toimistolle, niin etsitään sinulle sopiva lippukunta valmennettavaksi!

Partio on myös aikuisten harrastus ja vapaaehtoistyö! Uusia aikuisia tarvitaan partiossa, jotta meillä riittää myös tarpeeksi käsiä toiminnan pyörittämiseen. Paljon materiaalia aikuisten rekrytoinnista ja perehdyttämisestä löydät Suomen Partiolaisten nettisivuilta. Sivuilta löydät mm. tiedot, miten voitte lippukuntana tilata valmista materiaalia uusien aikuisten rekrytointia varten.

Jokaiselle lippukunnalle on löydettävissä omanlainen tapa saada mukaan tarvittava määrä johtajia pesteihin. Johtajien rekrytointi sujuu helpoiten niin, että sen ottaa osaksi jo olemassa olevaa toimintaa. Näin teet johtajien rekrytoinnista joustavampaa.

8 vinkkiä kiusaamisen ehkäisemiseen

Kiusaamista ei hyväksytä partiossa missään muodossa! Kiusaamisen estämiseksi voi tehdä paljon jo ennalta. Tässä kahdeksan asiaa, joihin voit kiinnittää huomiota. 

1. Luo hyvä yhteishenki  

Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi tärkeintä on lippukunnan ja ryhmien hyvä yhteishenki. Yhteishenkeä luodaan yhteisillä kokemuksilla ja monipuolisilla ryhmäytymisen keinoilla sekä sopivan kokoisilla toimintaryhmillä.  Ihmisten tunteminen ja ihmisten välinen luottamus ovat kaiken perusta.  

2. Tehkää yhteiset säännöt  

Ryhmän yhteiset konkreettiset säännöt, joihin kaikki sitoutuvat, voivat helpottaa mahdollisiin kiusaamistilanteisiin puuttumista.  Jos säännöissä sanotaan, että kaikki mahtuvat yhteiseen leikkiin, ei asiasta tarvitse neuvotella, vaan voidaan viitata aiemmin sovittuun.  

3. Ole hyvä roolimalli  

Partiossa ryhmien johtajat ovat tärkeitä roolimalleja. Voidakseen toimia kasvua tukevalla tavalla, johtajalla tulee olla riittävä ymmärrys kyseisen ikäryhmän kehitysvaiheista. Tällöin johtaja voi huomioida, minkälaisia asioita kukin ryhmän jäsen harjoittelee omassa kehityksessään ja miten niitä on mahdollista tukea partiomenetelmän keinoin.  

4. Huomioi jokainen  

Varmistakaa, että ryhmän kokouksessa on tarpeeksi johtajia tai välillä joku auttamassa, jotta jokainen tulee huomioiduksi. Joskus sekin riittää ja näin tilanteet eivät pääse kärjistymään kiusaamiseksi.  

5. Anna hyvää palautetta  

Jokaisessa on jotain hyvää, jokainen on myönteisen palautteen arvoinen. Opettele katsomaan jokaisen ryhmäläisen vahvuuksia ja kiinnitä huomiosi niihin. Yritä parhaasi mukaan nähdä haastavan käytöksen taakse. Anna mahdollisuus onnistua ja kun joku onnistuu, muista kehua.  

6. Luo selkeä rakenne  

Partiokokouksen toistuva rakenne tukee keskittymistä ja hyvässä hengessä tapahtuvaa toimintaa. Kokouksen rakenteen esittäminen kuvilla voi helpottaa tulevan toiminnan hahmottamista.  

7. Tutustu lasten vanhempiin  

Mahdollisten kiusaamistilanteiden käsittelyn vaikeutta voi lieventää sillä, että johtajat ovat tutustuneet lasten vanhempiin jo toiminnan alussa. Tuttujen vanhempien kanssa on huomattavasti luontevampaa ja helpompaa käsitellä myös vaikeita asioita.  

8. Ole rohkea ja puolusta kaveria  

Kiusaamista pyritään ehkäisemään rohkaisemalla sivustakatsojia puuttumaan aktiivisesti. Kaikkia rohkaistaan kertomaan johtajalle, jos kokee toisen kiusaavan tai kohtelevan toista ikävästi. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää, että johtaja reagoi aina kerrottuun.  

Vinkit on poimittu partion Mukavasti yhdessä -ohjeesta, joka antaa työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Tutustu ohjeeseen www.partio.fi/mukavastiyhdessa 

Jos kiusaamista kuitenkin tapahtuu

Jos huomaat ryhmän kokouksissa tai tapahtumissa kiusaamista, puutu siihen välittömästi. Selvitä tilanne, muistuta yhteisistä pelisäännöistä ja seuraa tilannetta tulevissa tapaamisissa. Jos kiusaaminen jatkuu, puutu napakammin ja ole matalalla kynnyksellä yhteydessä kiusaajan ja kiusatun kotiväkeen. Tarvittaessa pyydä lippukunnan turva-aikuisen apua tilanteen ratkaisemiseksi.

Kiusaamista voi tapahtua myös johtajistossa. Tällöin kannattaa kääntyä lippukunnan turva-aikuisen puoleen ja pyytää hänet mukaan tilanteen selvittämiseksi. Jos kaipaatte tilanteen ratkaisemiseen lippukunnan ulkopuolista henkilöä, olkaa yhteydessä piirin toimistolle oman alueen työntekijään. Hänen kanssaan voi pohtia tilannetta ja miettiä ratkaisuehdotuksia tai hän voi tulla tarvittaessa paikan päälle mukaan selvittämään asiaa.

Jos tilanne on sellainen, ettet voi ilmoittaa tilanteesta tai tiedoistasi avoimesti, voit ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta nimettömänä verkossa: Ilmoita epäasiallisesta kohtelusta anonyymilla -lomakkeella. Lomakkeelle lähetetyt ilmoitukset ohjautuvat Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kati Palsaselle ja järjestöpäällikkö Tea Hurmeelle. Tätä samaa kanavaa käytetään partion anonyymina ilmoituskanavana ja se täyttää myös Whistleblower-direktiivin vaatimukset.

Lippukunnan sisäinen viestintä

Johtajiston sisäinen viestintä on tärkeää, jotta lippukunta ylipäänsä pystyy toimimaan. Johtaminen on viestintää ja viestintä johtamista. Erityisesti johtokolmikon ja lippukunnan hallituksen on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kaikki toiminnassa olevat johtajat tietävät, mitä lippukunnassa tapahtuu, mitä on suunnitteilla ja millaisia yhteisiä tavoitteita lippukunnalla on. Tunne siitä, että on ajan tasalla lippukunnan kuulumisista lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista toimintaan ja porukkaan. Ja jos johtajat eivät kommunikoi keskenään, asiat eivät tapahdu ajallaan, tieto ei kulje ja ilmapiiri muuttuu helposti huonoksi. 

Ryhmän sisäinen viestintä on oleellinen osa yksittäisen ryhmän toimintaa. Kun ryhmänjohtaja hoitaa viestinnän kunnolla ja ajoissa, uskaltavat vanhemmat luottaa siihen, että hän kantaa vastuunsa muistakin asioista.

Viestintä kotiväelle

Partiolaisten vanhemmat tarvitsevat ja haluavat laadukasta tietoa paitsi lippukunnan tapahtumista myös partiosta ja partion toimintatavoista yleensä. Hyödyntäkää huoltajaillat ja lippukunnan nettisivut / Facebook-sivu toiminnasta kertomisessa. Huoltajaillasta lisävinkit tällä sivulla!

Kotiväelle kannattaa jo kauden alussa ilmoittaa toimintakauden tärkeät päivämäärät, jotta nämä saadaan myös partiolaisten kotiväen kalenteriin.

Lippukunnan nettisivut

Partiolaiset, kotiväki ja partiosta kiinnostuneet etsivät tietoa lippukunnista lähtökohtaisesti nettisivujen kautta. Kannattaa pitää huolta, että nettisivuilla on ajantasaista tietoa, yhteystiedot lisäkysymyksiä varten ja hauskoja kuvia kertomaan toiminnasta.

Jotta mahdollisimman moni lippukunta saisi käyttöönsä käyttäjäystävälliset sekä partion ilmeen mukaiset nettisivut, Suomen Partiolaiset tarjoaa lippukuntien käyttöön helpon ja modernin verkkosivuratkaisun. Lue näistä lisää Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Oletteko miettineet laajentaa toimintaa ja perustaa perhepartioryhmän? Se on hyvä tapa saada toimintaan uusia tulevaisuuden sudenpentuja ja innokkaita aikuisia. Perhepartio toimintaan on koottu oma ohjelma ja perhepartio-ohjaajalle löytyy oma koulutus.

Lue lisää perhepartiotoiminnasta Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Huoltajaillan järjestäminen on tärkeää, jotta huoltajat saavat ymmärryksen siitä, mitä se partio oikein on, sitoutuvat paremmin tukemaan lasta partioharrastuksessa sekä mahdollisesti saavat itse kipinän osallistua mukaan toimintaan.

Miettikää ensin mikä on huoltajaillan tarkoitus ja kenelle se on suunnattu. Jos kyseessä on esimerkiksi uusien partiolaisten huoltajailta, voi partiosta kertoa yleisesti hiukan enemmän sekä tutustuttaa huoltajat retkeilyn saloihin. Jo mukana olevien vanhempien kanssa voi käydä läpi tarkemmin tulevaa vuotta, lippukunnan tapahtumia sekä houkuttaa heitä mukaan myös johtajatoimintaan.

Päättäkää ajoissa päivämäärä, paikka ja aika. Uusien partiolaisten huoltajailta kannattaa ilmoittaa heti silloin, kun uusien partiolaisten ilmoittautumisia otetaan vastaan. Jos ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu jonain tiettynä päivänä, esim. aloitustapahtuman yhteydessä, voi huoltajaillan pitää siinä samalla.

Huoltajailtoja voi järjestää monella eri tavalla: etänä, infotilaisuutena kololla tai suunnitelemmalla jotain toiminnallista, esim. suunnistusiltaa tai iltanuotiota. Mukana voi olla pelkästään aikuiset tai toimintaa voidaan järjestää yhdessä lasten kanssa.

Tiivistys, mitä huoltajaillassa kannattaa ainakin tehdä:

 • Esittäytykää. Varsinkin jos kyseessä on uusi sudenpentulauma, on tärkeää, että lauman johtajat tulevat tutuiksi
 • Kertokaa partiosta, arvoista, ohjelmasta, harrastuksen luonteesta
 • Kertokaa lippukunnasta, sen tilanteesta ja lippukunnan tavoista. Hyödyntäkää lippukunnan omia kuvia, logoja, huiveja, viirejä jne.
 • Kertokaa perusasioista, leireistä ja retkistä. Kertokaa, mitä varusteita retkillä tarvitaan ja miten kannattaa pakata
 • Kertokaa varustuksesta ja esim. miten viikkokokouksiin pitää pukeutua, varustautua yms.
 • Jättäkää lopussa tilaa kysymyksille
 • Muistakaa lopuksi kerrata vielä, että milloin kokoukset alkavat, kuinka huolltajille viestittään ja milloin
 • Lähettäkää huoltajaillan jälkeen materiaalit huoltajille
 • Mallia huoltajaillan esitykseksi voit ottaa huoltajaillan valmiista diapohjasta. Lataa pohjasta oma versio ja muokkaa tarpeisiin sopivaksi.

Huoltajien kanssa kommunikointia ei kannata jättää pelkkään huoltajailtaan. Mikä kanava toimii teidän lippukunnassa parhaiten? Nettisivut, blogi, Facebook-ryhmä tai –sivu, sähköpostilista, uutiskirje, WhatsApp-ryhmä, mitä vielä?

Psst! Illasta on kiva käyttää nimeä huoltajailta, kotiväenilta, info-tilaisuus tms. Näin ei oteta kantaa, kuka aikuinen partiolaisen perheestä on kutsuttu ja kuka hoitaa lapsen harrastuksiin liittyviä asioita.

Partion ja evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöllä on pitkä perinne ja piispainkokouksen päätöksellä partio voi olla yksi seurakunnan nuorisotyön muoto. Lippukunnan taustayhteisönä voi olla myös esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon tai Suomen Vapaakirkon seurakunta. Suomen Partiolaisilla on yhteistyösopimus Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Myös ortodoksisen kirkon seurakunnassa yhteistyösopimuksen myötä partio voi olla yksi seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön muoto.

Lisätietoa seurakuntayhteistyöstä löydät Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Partio on kaikille avoin, maailmanlaajuinen harrastus. Mukaan voi tulla kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja taustaan katsomatta. Mukaan pääsevät myös erityistä tukea esimerkiksi vamman tai pitkäaikaissairauden takia tarvitsevat eli sisupartiolaiset. Sisupartioryhmissä aikuisia ohjaajia on enemmän ja partio-ohjelmaa sovelletaan tarpeen mukaan.

Meidän lippukuntaan sisupartiolaisia?

Sisupartiolainen on monesti erittäin ylpeä omasta partioharrastuksestaan. Ryhmään kuuluminen ja partiokaveruus ovat myös sisupartiolaiselle todella tärkeitä juttuja. Koko lippukunnan oppiessa toimimaan yhteistyössä sisupartiolaistensa kanssa kaikki lippukunnassa ovat todennäköisesti ylpeitä sisupartiolaisistaan ja oppivat kokemaan jokaisen ihmisen yhtä arvokkaana.

Lisätietoa sisupartiosta löydät Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Kuva: Emma Lahtinen