Partioasu ja -merkit

Yhtenäinen pukeutuminen luo yhteenkuuluvuutta. Partioasuun kuuluu partiohuivi, partiopaita ja sen kanssa käytettävät siistit housut tai hame ja siistit kengät. Lisäksi asuun voi kuulua oman lippukunnan perinteistä riippuen partiovyö, pillinaru ja päähine. Nykyisin suomalaista partioasua käytetään erityisen juhlavissa partiotilaisuuksissa sekä lippukunnan tavoista riippuen, partiokokouksissa.

Partioasu vähimmillään on partiohuivi. Partiohuivin ulkonäkö vaihtelee sen mukaan, missä tehtävässä partiolainen kulloinkin toimii. Esimerkiksi lippukunnilla, partiopiireillä, keskusjärjestöllä ja partioleireillä on kaikilla omanlaiset huivit.

Kun sudenpentu saa paitaansa ensimmäiset merkkinsä, se on iso asia ja kertoo hänelle kasvamisesta ja kehittymisestä partiopolulla. Asun erilaiset merkit ja tunnukset kertovat yhteisistä arvoista ja yhteenkuuluvuudesta, yhdessä tekemisestä ja kasvamisesta partiossa.

Merkkien ompeluohjeet

Partiomerkkien jako kuuluu säännöllisenä osana useimpien lippukuntien ohjelmaa. Merkkien avulla annetaan tunnustusta saavutetusta tavoitteesta ja kannustetaan eteenpäin. Merkit kiinnitetään partiopaitaan ja jokaisella merkillä on tietty paikka paidassa.

Partioasu vaihtelee ikäkauden mukaan. Tarkemmat ohjeet merkkien ompeluun ikäkausittain löydät Suomen Partiolaisten sivuilta.

Selvitä omasta lippukunnasta, miten merkkien kanssa toimitaan. Osassa lippukunnista vasempaan hihaan kiinnitettävät paikkakunta-, alue-, piiri-, järjestö- ja maailmanjärjestötunnukset saa suoraan lippukunnalta ja osassa ne pitää hankkia itse. Oikeaan hihaan kiinnitettävät ikäkausi-, jälki- ja taitomerkit saa yleensä lippukunnasta. 

Partiovaatteita ja -merkkejä myy Scandinavian Outdoor.

Kuvat: Alex Inkiläinen, Filip Eller