Turvallisemman tilan periaatteet

Partiossa on nollatoleranssi kiusaamiseen, syrjintään ja häirintään. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytössä kaikissa tapahtumissa. Käytämme turvallisemman tilan periaatteita myös vapaaehtoisten kokouksissa.

Turvallisemman tilan periaatteet

  • Tapahtumassamme ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle
  • Olen avoin ja kuunteleva
  • En oleta. En tee oletuksia identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, partio- tai muusta taustasta, sosioekonomisesta asemasta, elämäntilanteesta tai perhesuhteista. En oleta, että kaikki ajattelevat samoin tai pystyvät samaan kuin minä
  • Arvostan moninaisuuttamme ja annan muille tilaa ilmaista itseään
  • Kunnioitan toisten henkilökohtaista tilaa ja rajoja, niin fyysisiä kuin muunlaisiakin
  • Välitän ja pidän huolta. Itsestäni, muista ja ympäristöstä
  • Myötävaikutan ja levitän positiivista ilmapiiriä
  • Olen luottamuksen arvoinen

Turvallisemman tilan periaatteet valmiina diana partion nettisivuilla.

Turva-aikuiset, eli häirintäyhdyshenkilöt tapahtumissa

Turva-aikuiset neuvovat ja tukevat, jos partiolainen on kohdannut häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epätasa-arvoista kohtelua. Turva-aikuiset esitellään tapahtuman alussa ja kerrotaan, miten heihin voi olla yhteydessä tapahtuman aikana tai jälkeen. Tilaisuuden koosta riippuen pyrimme siihen, että turva-aikuisia on useampia. Tavoite olisi, että he olisivat eri sukupuolta edustavia, jotta useampi osallistuja voisi tuntea olonsa turvalliseksi heihin yhteyttä ottaessaan. Turva-aikuisen kanssa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Turva-aikuiset ovat käytössä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirin tapahtumissa. Suositellaan, että myös lippukuntaleireillä ja -retkillä olisi turva-aikuiset. He voivat olla esimerkiksi lippukunnan jo olemassa olevia turva-aikuisia.

Kuva: Toivo Laiho