Turvallisemman tilan periaatteet

Partiossa on nollatoleranssi kiusaamiseen, syrjintään ja häirintään. Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytössä kaikissa tapahtumissa. Käytämme turvallisemman tilan periaatteita myös vapaaehtoisten kokouksissa.

Turvallisemman tilan periaatteet

  • Tapahtumassamme ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle
  • Olen avoin ja kuunteleva
  • En oleta. En tee oletuksia identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, partio- tai muusta taustasta, sosioekonomisesta asemasta, elämäntilanteesta tai perhesuhteista. En oleta, että kaikki ajattelevat samoin tai pystyvät samaan kuin minä
  • Arvostan moninaisuuttamme ja annan muille tilaa ilmaista itseään
  • Kunnioitan toisten henkilökohtaista tilaa ja rajoja, niin fyysisiä kuin muunlaisiakin
  • Välitän ja pidän huolta. Itsestäni, muista ja ympäristöstä
  • Myötävaikutan ja levitän positiivista ilmapiiriä
  • Olen luottamuksen arvoinen

Turvallisemman tilan periaatteet valmiina diana partion nettisivuilla.

Häirintäyhdyshenkilöt tapahtumissa

Häirintäyhdyshenkilöt neuvovat ja tukevat, jos partiolainen on kohdannut häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epätasa-arvoista kohtelua. Häirintäyhdyshenkilöt esitellään tapahtuman alussa ja kerrotaan, miten heihin voi olla yhteydessä tapahtuman aikana tai jälkeen. Häirintäyhdyshenkilöitä on aina vähintään kaksi. Tavoite olisi, että he olisivat eri sukupuolta edustavia, jotta useampi osallistuja voisi tuntea olonsa turvalliseksi heihin yhteyttä ottaessaan. Häirintäyhdyshenkilön kanssa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Häirintäyhdyshenkilöt ovat käytössä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirin tapahtumissa. Suositellaan, että myös lippukuntaleireillä ja -retkillä olisi häirintäyhdyshenkilöt. He voivat olla esimerkiksi lippukunnan turva-aikuisia.

Kuva: Toivo Laiho