Yhdenvertaisuuden edistäminen lippukunnassa

Pyrimme siihen, että partiossa jokainen saa harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä partiossa omana itsenään kokematta häirintää tai syrjintää.

Tavoite edellyttää, että jokainen partiolainen

  • osaa ja tarvittaessa uskaltaa puuttua havaitsemaansa syrjintään ja epäasialliseen
    käytökseen sekä
  • tunnistaa ennakkoluulonsa ja piiloasenteensa sekä antaa niiden olla vaikuttamatta omaan
    toimintaansa partiossa.

Partiotoiminta on avointa kaikille, jotka hyväksyvät partioliikkeen arvopohjan. Partion jäsenistö on
moninaista ja aiempaa saavutettavamman toiminnan eteen tehdään päämäärätietoisesti töitä. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu voi edellyttää myös positiivista erityiskohtelua ja toiminnan
mukauttamista, jotta mahdollisuudet osallistua toimintaan olisivat kaikille samat yksilön
ominaisuuksista riippumatta.

Lippukunnan rooli moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion edistämisessä

Lippukunnan moninaisuutta voi edistää muun muassa osallistumalla erilaisiin koulutuksiin, tekemällä lippukunnalle yhdenvertaisuussuunnitelman, tarjoamalla toimintaa erilaisille ryhmille (esim. sisupartio, perhepartio, monikieliset ryhmät tai partiokerho koulupäivän yhteydessä), hyödyntämällä Helppo tulla -tunnusta tapahtumissa ja yksinkertaisesti huomioimalla osallistujien erityistarpeita.

Koulutukset

Osallistumalla koulutuksiin saa työkaluja ja uusia näkökulmia, joiden avulla yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden huomioiminen lippukunnassa on helpompaa. Koulutukset löytyvät piirin tapahtumakalenterista.

Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Nuoren mielen ensiapu on Mieli ry:n rekisteröity koulutus, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä lisäämällä heidän parissaan toimivien aikuisten mielenterveystaitoja.

Koulutus antaa valmiuksia lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen, mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen,lapsen tai nuoren kohtaamiseen ja huolen puheeksi ottamiseen.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa mielenterveyden suoja- ja riskitekijöitä, vuorovaikutusta, tavallisimpia lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, kriisejä ja kiusaamista. Koulutukseen kuuluu yksi lähiopetuspäivä sekä verkko-opiskelua. Osallistujat saavat itselleen oppikirjan.

Piirin järjestämä kurssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, partiossa lasten ja/tai nuorten kanssa toimiville aikuisille.

Partio järjestää säännöllisesti eri aiheisia yhdenvertaisuutta edistäviä koulutuksia.

Tietoa, materiaalia ja vinkkejä

Partiossa ollaan koostettu paljon erilaista tietoa, materiaalia ja vinkkejä moninaisuuden huomioiseen, yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä inklusiivisen ilmapiirin rakentamiseen. Tutustu materiaaleihin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ovat sitoutuneet yhdenvertaisuuden edistämiseen. Ohjeita ja toimintatapoja on listattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelmaan. Lippukunnat voivat käyttää piirin suunnitelman pohjaa, kun laativat omaa suunnitelmaansa.

Kuva: Susanna Oksanen