Miten lippukunta voi tukea Kimaralle lähtijöitä taloudellisesti?

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri Kimara järjestetään 26.7.–3.8.2024 Evolla Hämeenlinnassa. Kimaran osallistujailmoittautuminen on auki 13.3.2024 saakka. Nyt onkin hyvä hetki alkaa valmistautua tulevaan leiriin. Lue alta vinkit siihen, miten lippukunta voi tukea leirille lähtijöitä taloudellisesti.

Leirille lähtevä lippukunta voi hankkia leirillä tarvittavaa kalustoa, tarvikkeita tai materiaaleja. Lisäksi lippukunta voi myös antaa suoraa taloudellista tukea lähtijöille. Tämän voi toteuttaa kahdella eri tavalla:

  • Lippukunta maksaa jokaiselle lähtijälle samansuuruisen tukisumman.
  • Lippukunta perustaa oman stipendikassan, josta voi erikseen määriteltyjen kriteerien perusteella hakea tukea leirimaksuun.

Lippukunta voi halutessaan toteuttaa sekä samansuuruisen tukisumman jakamisen kaikille että stipendien jakamisen. Mikäli lippukunta päättää toteuttaa vain jommankumman vaihtoehdoista, suosittelemme valitsemaan stipendikassan. Näin varmistetaan, että tuki jaetaan heille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kukin lippukunta tekee kuitenkin päätökset rahanjakamisesta itsenäisesti.

Maksettaessa tukisummia ennen 1.6.2024 on olemassa riski, että lippukunta myöntää tukea sellaiselle henkilölle, joka ei loppujen lopuksi olekaan osallistumassa leirille, vaan peruu osallistumisensa Kimaran osallistumisehtojen mukaisesti. Selkein tapa varmistua tuen kohdistumisesta leirimaksuun on pyytää tosite leirimaksun suorittamisesta.

Verottajan päätösten mukaisesti tuki ei voi koskaan olla vastikkeellista ja riippua esimerkiksi varainkeruuseen osallistumisesta. Ilman hakemusta maksettavien tukisummien tulee olla aina tasasummia kaikille lähtijöille. Hakemuksesta erityisin perustein myönnettäviä stipendejä voidaan luonnollisesti maksaa vain heille, joille stipendi myönnetään.

Hallituksen päätös jaettavista tuista

Lippukunnan hallituksen on tehtävä erillinen päätös jaettavista tuista. Päätöksessä ei tarvitse eritellä maksun saajia vaan riittää, että päätöksessä todetaan

  • stipendeihin käytettävissä oleva maksimisumma ja/tai maksimistipendin summa per osallistuja
  • hyvin ylätasolla jakoperusteet
  • tieto siitä, kuka stipendipäätöksen tekee.

Vastaavasti kaikille lähtijöille maksettavista samansuuruisista tukisummista on päätettävä tuettava summa per lähtijä tai kokonaistukisumma, joka päätetään jakaa lähtijöiden kesken.

Rahan siirtäminen osallistujalle

Mikäli lippukunta maksaa samansuuruisen tukisumman jokaiselle, pitää tämä tehdä kulukorvausmenettelyn kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen lähtijä hakee sovittua tukisummaa lippukunnalta kulukorvauslomakkeella. Näin asia on selkeä myös kirjanpidon kannalta, ja samalla lippukunta saa tietoonsa tilinumeron, johon raha siirretään. Tässä kohtaa liitteeksi kannattaa myös vaatia maksutosite siitä, että leirimaksu on maksettu.

Mikäli lippukunta jakaa harkinnanvaraisia stipendejä, kannattaa tilinumero kysyä jo stipendinhakulomakkeella. Stipendit voidaan kirjanpidon ja hyvän hallinnon kannalta maksaa, kun asiasta on yhdistyksen hallituksen päätös. Stipendit käsittelevä taho koostaa päätöksen maksettavista stipendeistä.

Jotta maksu menee verottajan ja toimeentulotuen näkökulmasta oikein, tulee maksusta ilmetä, mistä on kyse. Tämä hoituu esimerkiksi kirjoittamalla maksun viestikenttään:

  • Samansuuruisen tukisumman tapauksessa: “Avustus Kimara-partioleirin osallistumismaksuun Pekka Partiolaiselle, Esimerkkilippukunta ry”
  • Hakemuksesta myönnetyn stipendin tapauksessa: “Hakemuksesta myönnetty stipendi Kimara-partioleirin osallistumismaksuun Pekka Partiolaiselle, Esimerkkilippukunta ry.”

Muista vinkata myös Kimaran omista stipendeistä

Kimaran tavoitteena on, etteivät taloudelliset syyt estä yhdenkään leiriläisen osallistumista. Kimaralle onkin mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisen tueksi. Stipendit haetaan ilmoittautumisen yhteydessä (15.1.2024-13.3.2024). Tämän ajankohdan jälkeen stipendin hakeminen ei valitettavasti ole enää mahdollista. Lue lisää stipendeistä Kimaran verkkosivuilta.

Jos sinulla on kysymyksiä Kimaraan liittyen, voit laittaa viestiä osoitteeseen kimara@partio.fi.