Yleinen

Uusi lippukunta, uudet kujeet – Myllypuron Mustarastaat

Pääkaupunkiseudulta löytyy yhä alueita, joilla ei järjestetä partiotoimintaa. Onkin tärkeää, että olemassa olevien lippukuntien kasvun lisäksi myös perustetaan uusia lippukuntia. Oiva esimerkki onnistuneesta uuden lippukunnan perustamisesta on Myllypuron Mustarastaiden taival lippukuntaprojektista elinvoimaiseksi keskikokoiseksi lippukunnaksi.

Myllypuron Mustarastailla on nyt takana ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Uusi lippukunta syntyi tarpeesta tuoda partiotoimintaa viime vuosina asukasmäärältään kasvaneelle Myllypuron alueelle Itä-Helsingissä.

– Pääkaupunkiseudun Partiolaiset käynnisti vuonna 2021 lippukuntaprojektin, jonka tarkoituksena oli perustaa Myllypuroon uusi partiolippukunta. Aiemmat alueella toimineet lippukunnat olivat joko kuihtuneet tai siirtyneet pois, lippukunnanjohtaja Jarkko “Jasu” Luusua kertoo. Vuoden aikana toimintaa suunniteltiin useissa kokouksissa ja lopulta uusi yhdistys päästiin perustamaan joulukuussa 2021.

Ensimmäisen toimintavuoden 2022 aikana toimintaa järjestettiin viidessä nuorimmassa ikäkaudessa perhepartiosta samoajiin. Lippukunta onkin kasvanut vauhdilla perustajäsenten seitsemän hengen hallituksesta 130 hengen lippukunnaksi. Uusia jäseniä on rekrytoitu erityisesti alkuvuodesta ja syksyllä, jolloin uuden harrastuksen etsiminen on monelle ajankohtaista.

Vapaaehtoiset ovat lippukunnan tärkein voimavara

Jousiampuva partiolainen.

Hallituksen viestintävastaava Pirita Lyytikäinen uskoo, että suuren kasvun taustalla olivat vahva kysyntä partiotoiminnalle alueella, lippukunnan moderni ja alueen väestön huomioon ottava toimintakulttuuri sekä hyvin onnistunut vastuuhenkilöiden rekrytointi.

”Myllypuron väkimäärä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon ja alueelle on muuttanut paljon lapsiperheitä. Partiotoiminnalle oli vahva kysyntä: Myllypurossa ei ollut partiotoimintaa, ja lähikaupunginosien partioryhmät olivat täynnä. Oma lapsenikin ehti olla vuoden verran jonossa toiseen lippukuntaan ennen kuin kuulin Myllypuroon perustettavasta lippukunnasta ja lähdin mukaan perustamaan lippukuntaa”, Pirita kuvailee.

Myös hallituksessa sihteerinä toimiva Varpu Salmenrinne on samaa mieltä siinä, että vastuuhenkilöiden rekrytointi onnistui erinomaisesti. 

”Minusta yksi ihan selkeä onnistumisen avain on ollut tämä monipuolisen kokemuksen omaava johtajaporukka eli avainvapaaehtoisten porukka, joka on sitoutuneesti ja ammattitaidolla kehittänyt toimintaa, vaikkei sitä partiokokemusta kaikilla niin olekaan”, Varpu kiittelee.

Ryhmänjohtajia vanhemmista ja kavereista

Usean viikkoryhmän pyörittäminen vaatii luonnollisesti myös useiden ryhmänjohtajien panosta. Ryhmänjohtajien rekrytointiin onkin panostettu erityisesti ja heitä on pyritty löytämään mukaan toimintaan monella eri tavalla.

– Olemme keränneet toiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja järjestämissämme avoimissa partiotapahtumissa. Hallitus on lisäksi tehnyt soittokierroksia, joissa on kartoitettu yhteystietonsa jättäneiden aikuisten kiinnostusta lähteä johtajiksi. Moni ryhmänjohtaja motivoitui mukaan myös, koska halusi lapsensa partioon. Viesti mukavasta porukasta on myös kiirinyt, ja mukaan on saatu esimerkiksi aktiivien kavereita ja työkavereita, Pirita kuvailee.

Aktiivinen mukaan kutsuminen onkin ollut avainasemassa uusien aikuisten rekrytoinnissa.

”Toistamme aikuisten mukaan tulemisen mahdollisuutta ja sitä, että he ovat tervetulleita kaikessa viestinnässä, joka liittyy tapahtumiin ja retkiin. Pyrimme tutustumaan lapsijäsentemme vanhempiin, jotta voisimme kutsua heitä mukaan auttamaan meitä. Asenteemme on ollut ’tule itse mukaan, ota kaverisi mukaan tai lähetä edes ainakin joku mukaan'”, Jasu kertoo nauraen.

Omannäköinen toimintakulttuuri keskustelemalla ja tekemällä

Yhteisen suunnan määrittäminen on tärkeää, jotta uudet yhteisön jäsenet tietävät, millaiseen toimintaan ovat lähdössä mukaan. Myllypuron Mustarastaissa onkin käyty vilkasta arvokeskustelua siitä, mitkä asiat ovat lippukunnalle tärkeimpiä partion arvomaailmassa ja mitä arvoja toiminnalla halutaan vahvistaa. Pirita ja Varpu kiteyttävät kolme keskusteluiden perusteella esiin noussutta kohtaa:

 1. “partio kuuluu kaikille” eli aina pyritään miettimään ratkaisu, jolla osallistuminen on mahdollista erilaisista rajoitteista huolimatta;
 2. haluamme, että lippukuntamme jäsenistö kuvastaa asuinalueen moninaisuutta ja
 3. järjestämme avointa ja sitoutumatonta partiotoimintaa. Toimintamme on taustayhteisöistä riippumatonta.

”Toimintakulttuuri on muodostunut myös tekemällä oppimisen ja kokeneemmilta oppimisen kautta, ja toisaalta tuoreiden ajatusten kuuntelemisen kautta – porukassa on paljon johtajia, joilla ei ollut aiempaa partiokokemusta. Tämä on auttanut meitä rakentamaan toimintakulttuurista freesiä”, Pirita lisää.

Yhteisen tekemisen kautta voittoon

Vaikka toiminta kukoistaa ja asiat ovat sujuneet pääosin hyvin, on Myllypuron Mustarastaiden taipalelle mahtunut myös muutamia haasteita. Näitä on ratkottu yhdessä keskustellen ja yhteisöllisyyttä rakentaen.

Esimerkiksi lippukunnan perustajajäsenet eivät tunteneet toisiaan etukäteen, joten toisten ajattelu ja toimintatavat olivat kaikki uusia. Tutustuminen ja riittävän yhteisen ymmärryksen rakentaminen on vaatinut kaikilta aikaa ja kärsivällisyyttä. Yhteentörmäyksiäkin on välillä tullut vastaan, vaikka pääosin porukalla on ollut hyvä yhdessä tekemisen meininki. Erimielisyydet onkin pyritty selvittämään mahdollisimman pian ja erimielisyyksien selvittämiseen on luotu myös yhteisiä pelisääntöjä keskustelun ja tekemisen tueksi.

”Meitä on yhdistänyt halu rakentaa yhdessä uutta lippukuntaa. Lukuisat onnistumisen kokemukset sekä saavutukset, kuten rekrytoinnin, tapahtumien ja jäsenkasvun onnistumiset, ovat tuoneet lisää motivaatiota tekemiseen. Hallituksemme on kokoontunut viime vuonna kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta joka kuukausi suunnittelemaan, päättämään ja luomaan uutta. Johtajaneuvosto taas aloitti toiminnan maaliskuussa. Nämä kaikki ovat tuoneet meidän välillemme tuttuutta ja yhteisöllisyyttä. Näiden avulla ihmiset ovat kokeneet, että meidän lippukuntaan on ollut helppo tulla”, Jasu summaa. 

Myllypuron Mustarastaiden vinkit uuden lippukunnan perustamista pohtiville

Pohditko uuden lippukunnan perustamista? Tässä muutama ässä hihaan

 1. Pyydä näkemystä, neuvoja ja tukea partiopiiriltä. PäPan ja SP:n henkilökunta on osaavaa ja ystävällistä – myös partion nettisivut ja intra ovat todellinen tiedon ja mallipohjien aarreaitta lippukunnan koko taipaleelle!
 2. Kerää motivoitunut vastuunkantajien ryhmä alueelta (alkuun muutama innostunutkin voi riittää).
 3. Järjestäkää alueella avoin tapahtuma, jossa kerrotaan toiminnallisessa hengessä (esim. lapsille sopiva rastirata ja partiomaista askartelua) partiotoiminnasta ja lippukunnan perustamissuunnitelmista ja jossa keräätte toiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja.
 4. Viestikää kiinnostuneille suunnitelmien etenemisestä ja toivottakaa heidät tervetulleeksi mukaan toiminnan organisointiin – oman ehtisimisen sallimissa rajoissa. Järjestäkää kokouksia/keskustelutilaisuuksia, joissa voitte suunnitella toimintaa ja organisoitua.
 5. Avatkaa some-kanava/some-kanavat (esim. Facebook-sivu), joissa kerrotte projektin etenemisestä ja jonka postauksia voitte jakaa alueen/lähialuiden some-ryhmiin. Mitä enemmän saatte seuraajia, sitä paremmin viestinne leviää ja saatte kiinnostuneita mukaan.
 6. Kun lippukunta perustetaan, hoitakaa pestaukset huolellisesti, jotta jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan ja keihin hän voi turvautua erilaisissa haastavissa tilanteissa.
 7. Keskustelkaa lippukuntamme kulttuurista, arvoista ja toimintatavoista avoimessa hengessä. Antakaa kaikkien äänien kuulua. Päätöksentekoprosessin tulee olla selkeä ja läpinäkyvä.
 8. Käsitelkää ongelmatilanteet viivytyksettä – huolehtikaa hyvästä ilmapiiristä.
 9. Perustakaa lippukunnalle hyvät nettisivut ja aktiiviset some-kanavat, ja tiedottakaa niissä toiminnasta jäsenille, huoltajille ja muille toiminnasta kiinnostuneille. Sopikaa teille sopivat mallit sisäiseen viestintään sekä ryhmänjohtajien ja huoltajien/partiolaisten välillä tapahtuvaan viestintään.
 10. Kannustakaa johtajia osallistumaan PäPan ja SP:n koulutuksiin. Osaamisen kehittämisestä hyötyvät kaikki. Ensimmäisenä toimintavuonna lippukunta voi osallistua PäPan koulutuksiin maksutta!

Tiesitkö, että…

tavoitteenamme on perustaa uusia lippukuntia pääkaupunkiseudulle joka vuosi. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus aloittaa uutta partiotoimintaa kolmella alueella: Espoon Vermonniityssä, Vantaan Veromiehessä sekä Helsingin Kuninkaantammessa. Projekteista saa lisätietoa ja niihin pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Taimi-toimikunnan puheenjohtaja Joonaan (joona.rajamaki@partio.fi).

Juttu on osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten vuosikirjaa 2022.