Kestävä kehitys on partion ydinarvoja. Oman lippukunnan ekoystävällisyyttä voi nyt arvioida ja osoittaa Kestävästi partiossa -tunnuksella. Tunnus keskittyy tietoisiin arjen valintoihin ja yhdessä tekemiseen.

”Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kestävän kehityksen avulla turvaamme itsellemme ja meidän jälkeemme tuleville sukupolville mahdollisimman hyvät elämisen mahdollisuudet.” Näin kestävästä kehityksestä kirjoitettiin Hepun numerossa 3/2021.

Edistääkseen kestävää kehitystä partiossa Suomen Partiolaiset lanseerasi Kestävästi partiossa -tunnuksen WWF:n avustuksella vuonna 2021. Projekti oli osa ”Partio 110 vuotta Suomessa” -juhlavuotta. Joulukuussa 2022 jo 95 lippukuntaa oli saanut tunnuksen. Tunnuksen nettisivuilta löytyy lista sen saavuttaneista lippukunnista ja Excel-taulukko, joka helpottaa kriteerien toteutumisen seuraamista.

Hankkeessa on lisäksi mukana energiayhtiö Ilmatar, joka on partion yhteistyökumppani ja Kestävästi partiossa -tunnuksen kummiyritys. Ilmatar tarjosi uuden Kestävästi partiossa -rahaston alkupanoksen. Rahasto mahdollistaa lippukunnille rahoitusta projekteihin, jotka pienentävät lippukunnan hiilijalanjälkeä ja muita ympäristöhaittoja. Kestävästi partiossa -tunnus ei ole edellytys tuen hakemiselle. Tuki voi esimerkiksi auttaa lippukuntia tunnuksen kriteerien täyttämisessä.

Tunnuksen voi saada mikä tahansa lippukunta, joka täyttää vakiintuneessa toiminnassaan vähintään 25 kriteeriä. Tunnuksen kriteerit on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen: kasvatus, ruoka, hankinnat, kierrätys, kolot ja kämpät, liikkuminen, partiomatkailu ja esteiden madaltaminen. Kriteerit huomioivat Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. Tunnuksen painotus on kuitenkin enimmäkseen ekologisessa kestävyydessä, mikä edistää partion hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Miten sinä voit vaikuttaa oman lippukuntasi kestävyyteen?

  • Kulkekaa retkille ja leireille yhteiskuljetuksilla, kimppakyydeillä tai julkisilla liikennevälineillä.
  • Pyrkikää noudattamaan lippukunnantapahtumissa kasvispainoitteista ruokavaliota.
  • Harjoittakaa toiminnassanne ympäristövastuullisen arjen toimintatapoja, esimerkiksi tavaroista huolehtimista ja julkisen liikenteen käyttämistä.
  • Vähentäkää tapahtumissa syntyvää ruokahävikkiä.
  • Pyrkikää kierrättämään kololla, retkillä ja leireillä mahdollisimman paljon.
  • Kertokaa jäsenille mahdollisuudesta jäsenmaksuvapautukseen.

Olisiko teidänkin lippukunnan aika katsoa, montako kriteeriä saatte tällä hetkellä täytettyä? Pohtikaa tänä vuonna yhdessä keinoja Kestävästi partiossa -tunnuksen saavuttamiseen!