Koulutuksista hyvinvointia lippukuntaan

Keväällä sinulla ja lippukunnallasi on mahdollisuus kouluttautua edistämään lippukunnan ja sen jäsenten hyvinvointia, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta! Tarjolla on Partiossa jo tutuksi tulleet Partiokamu-, Kaikki mukaan- ja Nuori mieli- koulutukset sekä uusia koulutuksia, joiden sisällöstä vastaa teemojen asiantuntijat. Tule ottamaan meidän kanssa haltuun sukupuolitietoinen ryhmätoiminta, antirasismi ja vertaissovittelu!

Monet koulutuksista vievät vain yhden illan, joten käy ilmoittautumassa vaikka yhteen ja ottamassa vaivattomasti itselle uusi teema haltuun tai syventämässä osaamistasi jo tuttuun aiheeseen!

Uudet koulutukset

Sukupuolitietoinen ryhmätoiminta 21.3.

Onko teidän lippukunnassa tietyille sukupuolille tietyt odotukset tai roolit? Ovatko esimerkiksi tytöt kilttejä ja pojat rohkeita? Haluaisitko ravistella normeja ja edistää lippukunnan lasten tasa-arvoista partiokasvatusta?

Sukupuolitietoinen ryhmätoiminta -koulutuksessa tutustutaan siihen, miten sukupuolten tasa-arvoa voi edistää toiminnassaan. Koulutuksessa opit ymmärtämään käytännönläheisten esimerkkien avulla, mitä sukupuolitietoisuus tarkoittaa esimerkiksi ohjauksessa, avustamisessa, oppimisympäristöissä sekä vuorovaikutuksessa. Koulutus soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille pestistä riippumatta. Koulutuksen vetää Naisasialiitto Unionin kouluttaja. 

Koulutus pidetään Partioasemalla 21.3. klo 18-20

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.2. https://papa.partio.fi/event/sukupuolitietoinen-ryhmatoiminta/

Antirasistinen ote lippukunnan yhdenvertaisuuden edistämiseksi 9.4.

Tiesitkö, että Suomi on EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan yksi Euroopan rasistisimmista maista? Oletko pohtinut mitä sinun lippukunnassa voitaisiin tehdä rasismin vähentämiseksi? Nyt on oiva mahdollisuus kouluttautua aiheeseen Rauhankasvatusinstituutin antirasismin asiantuntijoiden avulla 9.4. klo 18-20.30 Partioasemalla.

Antirasismi on aktiivista toimintaa, joka pyrkii vähentämään ja vastustamaan rasismia yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Koulutuksessa opit antirasismin perusteita. Käymme läpi rasismin tunnistamista ja siihen puuttumista. Lisäksi esitellään sitä, mitä antirasismi tarkoittaa käytännön tekoina ja miten sen voi ottaa osaksi lippukunnan toimintaa, jotta siitä tulee avoimempaa ja yhdenvertaisempaa niin nykyisille kuin tulevillekin jäsenille. Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien osaamista antirasistisesta yhdenvertaisuudesta sekä antaa valmiuksia soveltaa oppeja omassa toiminnassaan.

Koulutus pidetään Partioasemalla 9.4. klo 18-20.30

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.2. https://papa.partio.fi/event/papa-uusimaa-antirasismi-koulutus/

PartioVerso 13.-14.4.

Miten teidän lippukunnassa toimitaan jos johtajistossa tai ikäkausiryhmässä syttyy konflikti? Onko teillä keinoja selvittää riitoja? Tervetuloa opettelemaan vertaissovittelun taitoja Partion vertaissovittelu –koulutukseen!

Sovittelu on vapaaehtoinen, yhteisöllinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueettomat sovittelijat toimivat fasilitaattoreina eli sovinnon mahdollistajina. Sovittelussa asianosaiset itse etsivät ja löytävät ratkaisun tilanteeseen sovittelijoiden tuella. Sovittelussa käsitellään tekoja, tunteita, tarpeita ja ratkaisuja.

Koulutuksen jälkeen koulutetulla on valmiudet toimia vertaissovittelijana lippukunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit sovitella lippukunnassa itseäsi nuorempien konflikteja. Koulutus on tarkoitettu kaikille johtajaikäisille, erityisesti ryhmänohjaajille ja turva-aikuisille.

Koulutus pidetään Partioasemalla 13.-14.4. Koulutuspäivät kestävät n. 6 tuntia per päivä. Partioasemalla ei ole yöpymismahdollisuutta.

Ilmoittaudu viimeistään 31.3. https://www.partio.fi/event/partioverso-vertaissovittelutaitoja-partiossa-3/

Ennestään tutut koulutukset

Kaikki mukaan 12.3.

Haluatko oppia keinoja ja saada työkaluja haastavien ryhmien kanssa toimimiseen? Tai muuten syventää osaamistasi ryhmänjohtamiseen?

Kaikki mukaan -koulutus on suunnattu kaikille ryhmänjohtajina toimiville nuorille ja aikuisille. Koulutus antaa keinoja haastavien ja vauhdikkaiden ryhmien tai ryhmän jäsenten kanssa toimimiseen sekä antaa konkreettisia toimintatapoja ja ajateltavaa ihan jokaiselle ryhmää johtavalle. Koulutuksen yhteydessä on mahdollista myös hankkia lippukuntaan kassillinen materiaalia ja vinkkejä tukemaan lasten toimintaa ja ylläpitämään johtajien jaksamista.

Kaikki mukaan-koulutus pidetään Partioasemalla 12.3. klo 17-19

Ilmoittaudu viimeistään 28.2. https://papa.partio.fi/event/uusimaa-papa-kaikki-mukaan-koulutus/

Partiokamu 20.4.

Mitä tehdä, jos ryhmässä on lapsi tai nuori, joka tarvitsee paljon johtajien aikaa ja huomiota? Entä kun lapsi ei uskalla lähteä ohjelmiin mukaan ja on usein kiinni johtajan kädessä? Tai kun nuoren on vaikea toimia yhdessä muiden kanssa?

Partiokamu-koulutuksessa pohditaan yhdessä, miten haastavissa tilanteissa voidaan toimia ratkaisukeskeisesti. Partiokamu on Lounais-Suomen Partiopiirissä kehitetty toimintamalli yksittäisen partiolaisen partiopolun tukemiseen.

Koulutuksessa ohjeistetaan Partiokamu-pestin sisältöön ja suunnitteluun lippukunnassa sekä annetaan konkreettisia toimintavinkkejä liittyen haastaviin tilanteisiin ja käyttäytymiseen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille johtajaikäisille, samoajista aikuisiin.

Partiokamu-koulutus järjestetään Partioasemalla lauantaina 20.4. klo 10-16

Ilmoittaudu viimeistään 28.2. https://papa.partio.fi/event/papa-ja-uusimaa-partiokamu-koulutus/ 

Nuori mieli 4.5.

Nuori mieli -koulutus on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa partiossa.

Koulutus on tarpeellinen jokaiselle akelalle, sampolle, luotsille ja turva-aikuiselle. Omaa osaamista lisäämällä on jokaisella aikuisella mahdollisuus antaa riittävän varhaista ja tehokasta tukea ja edistää näin lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä mielenterveyteen liittyvistä haasteista ja antaa aikuisille rohkeutta sekä keinoja ottaa nuorten kanssa puheeksi huoli mielenterveydestä.

Nuori mieli –koulutus järjestetään Partioasemalla lauantaina 4.5. ja siihen kuuluu lisäksi etänä tehtäviä Moodle-osuuksia.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://papa.partio.fi/event/uusimaa-papa-nuoren-mielen-ensiapu-koulutus/

Nähdään siis kevään koulutuksissa ja tehdään yhdessä Partiosta sellainen paikka, jossa on tilaa meille kaikille!