Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n hiilijalanjälki vuonna 2022

Suomen partiolaiset tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen tueksi Pääkaupunkiseudun partiolaiset laskivat hiilijalanjälkensä vuodelle 2022. Laskelman on tarkoitus tukea piirin ilmastotyön kehittämistä sekä päästövähennystavoitteiden asettamista.

Tutustu Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelmaan.

Hiilijalanjälki vuonna 2022

Piirin toiminnassa päästöjä syntyy erityisesti tehdyistä hankinnoista ja toimintaa ylläpitävistä palveluista. Lisäksi päästöjä syntyy tapahtumien, leirien ja koulutuksien järjestämisestä. Pienempiä päästölähteitä piirin toiminnassa olivat piirin vapaaehtoisten luottamushenkilötoimikuntien kokoukset, postitus, kulukorvattu matkustaminen sekä jätehuollon järjestäminen. 

Laskentamenetelmä 

Piirin hiilijalanjäljen laskennan toteutti piirin vastuullisuusryhmä (hiilijalanjäljen laskennan HÄKÄthonissa) syksyllä 2023.  

Laskelma toteutettiin Partion Vuola-laskurilla. Voit tutustua laskuriin ja sen menetelmiin tarkemmin Partion nettisivuilta

Rajaukset 

Hiilijalanjälkilaskelma kattaa tällä hetkellä piirin järjestämän toiminnan.  

Osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hiilijalanjäljestä on jo huomioitu Suomen Partiolaisten (keskusjärjestön) hiilijalanjäljessä, minkä vuoksi niitä ei tarkastella piirin laskelmassa 

 • Partioaseman energian käyttö 
 • Adventtikalenterit 
 • Palkattujen työntekijöiden työmatkustaminen 

Laskelmassa ei oteta toistaiseksi huomioon: 

 • Piirin lippukuntien järjestämän toiminnan hiilijalanjälkeä 
 • Partionharrastamisesta seuraavia yksilön tekemiä hankintoja, kuten eväiden sekä retkeilytarvikkeiden hankintaa 
 • Etäkokousten datankäyttöä ja serverien päästöjä 
 • Piirin tapahtumissa tehtyä puun, kaasun yms. polttoa 

Päästöjä vähentävät toimenpiteet 

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ovat jo onnistuneet pienentämään päästöjään useilla toimilla, vaikka näiden vaikutusta hiilijalanjälkeen ei ole pystytty vielä mittaamaan. 

 • Partioaseman energiatehokkuuteen investointi sekä uusiutuvaan energiaan siirtyminen 
 • Kimppakyyteihin, yhteiskuljetuksiin ja julkisiin kulkuvälineisiin kannustaminen tapahtumien yhteydessä 
 • Piirileiri Kimaran päästöjen seuranta ja rajoittaminen jo suunnittelun aikana 
 • Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan osallistuminen