Yleinen

Näin käynnistät perhepartioryhmän

Mitä perhepartio on?

Perhepartio on partion virallinen toimintamuoto, jonka kohderyhmää ovat 3–6-vuotiaat lapset perheineen. Mukaan voivat tulla tätä nuoremmatkin lapset, jotka osallistuvat aktiviteetteihin omien taitojensa ja jaksamisensa mukaan. 

Perhepartio on hyvä keino pitää mukana ne lippukunnan aktiiviset aikuiset, jotka elävät tällä hetkellä kiireistä pikkulapsiarkea. Perhepartion kautta uudet aikuiset voivat myös löytää itselleen harrastuksen, joka jatkuu senkin jälkeen, kun oma lapsi on siirtynyt sudenpentuihin. 

Lue lisää: Mitä perhepartio on ja kenelle

Lippukunta ja perhepartio 

Sopikaa lippukunnassa, miten perhepartio nivoutuu osaksi lippukunnan toimintaa. Maksavatko perhepartiolaiset lippukunnan jäsenmaksun? Mitkä lippukunnan tapahtumat sopivat perhepartiolaisille? Miten perhepartiosta siirrytään sudenpennuksi? Tarkistakaa myös, että lippukunnan säännöt mahdollistavat perhepartiolaisten mukaan tulon. 

Lue lisää: Lippukunnan check-list

Perhepartio-ohjaaja 

Perhepartion ohjaaja tulee pestata ja perehdyttää pestiinsä, sekä lippukunnan tapoihin. Jos perhepartio-ohjaajalla ei ole aikaisempaa partiotaustaa, kannattaa hänen osallistua Tervetuloa Partioon, sekä Erätaito 0 -koulutuksiin. Uuden perhepartio-ohjaajan kannattaa myös osallistua perhepartio-ohjaajan koulutukseen, jossa harjoitellaan mm. toiminnan vuosikellon tekemistä, sekä jaetaan vinkkejä muiden samassa pestissä toimivien kanssa. 

Perhepartio-ohjaaja on vastuussa toiminnan suunnittelusta, mutta yksittäisistä kokouskerroista voi antaa vetovastuuta myös perheille. Kannattaa kuitenkin muistaa, että nousujohteisuus voi tarkoittaa uuden aikuisen osalta sitä, että hän keittää termarikahvit valmiiksi tai hakee kaupasta askartelutarvikkeet koko ryhmälle. Vähitellen vastuuta voi kasvattaa. 

Lue lisää: Perhepartio-ohjaajan opas

Sisällöt kuntoon 

Kokouksien ohjelma kannattaa suunnitella pääpiirteissään jo ennen kauden aloitusta. Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, joiden on tarkoitus tarjota perheille partiomaista sisältöä. Ohjelman toteuttamiseen voi suhtautua hyvin rennolla otteella, ja aktiviteetit voivat toistua useamman kerran vuoden aikana. 

Perhepartioryhmät kokoontuvat tyypillisesti noin kerran kuukaudessa, yleensä viikonloppuisin. Koska ryhmä kokoontuu harvemmin, voi yksi kokouskerta olla vähän pidempi. Näin kokouksessa on riittävästi aikaa aktiviteeteille, sekä tietysti eväiden syömiselle. 

Lue lisää: Perhepartio-ohjelma

Kerro toiminnasta myös muille 

Seuraavaksi on aika kerätä osallistujat kasaan. Lippukunnan jo olemassa olevaa jäsenistöä kannattaa tiedottaa perhepartion käynnistämisestä. Lisäksi toimintaa kannattaa mainostaa esimerkiksi lähikauppojen seinillä tai leikkipuistossa. Tehkää juliste tai flaijeri, jossa kerrotte missä ja milloin toimintaa järjestetään, sekä kehen voi ottaa yhteyttä lisätietojen osalta. 

Muistakaa myös päivittää lippukunnan Kuksa kuntoon. Kun merkitsette lippukunnan kategoriaksi “perhepartio”, näytte myös lippukuntahaussa, jonka kautta monet hakevat itselleen uutta harrastusta. 

Lue lisää: Valmiit markkinointimateriaalit  

Toimintaa! 

Kun ryhmä on kasassa ja toiminnan raamit on suunniteltu, on aika käynnistää perhepartio. Pienten lasten kanssa mikään ei ole yhtä varmaa, kuin se, että aina tulee yllätyksiä. Suhtaudu siis pestiisi perhepartio-ohjaajana huumorilla ja muista joustavuus. Päpalaisen perhepartion tunnuslause onkin syystä: ”rentoa menoa ruuhkavuosiin”.