Yleinen

Vastuullisuustyöllä kohti hiilineutraalia partiota

Haluamme partiossa järjestönä olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, jonka vuoksi teemme töitä monin eri tavoin. Jussi Tiihonen, 29, Vuoren Valppaista teki Pääkaupunkiseudun Partiolaisten valtuustolle eli piirineuvostolle syksyllä 2022 aloitteen, jossa peräänkuulutettiin piiriä tekemään konkreettisia tekoja sähkönsäästämiseen liittyen. Jussi myös esitti, että piiri liittyisi mukaan valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan.

– Partioihanteisiin kuuluvat ”Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä” sekä ”Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen”. Koen itse energiansäästön energiakriisin aikana tukevan erittäin konkreettisella tavalla näitä molempia ihanteita. Partio on suuri järjestö Suomessa, ja meistä otetaan esimerkkiä: meidän kannattaa siis olla yhdessä aktiivisia sen puolesta, mikä on meille tärkeää, kertoo Jussi.

Yhdenkin henkilön panoksella on valtava merkitys

Jussi on tehnyt partiossa vastuullisuustyötä monin eri tavoin.

– Vuoden 2019 Johtajatulilla – jossa mukana oli noin 3000 osallistujaa – tehtäväni oli laskea tapahtuman hiilijalanjälki. Pidin hiilijalanjälkilaskennan konkreettisuudesta ja näin sen mahdollisuutena tietolähtöiseen johtamiseen, mutta tunnistin tuolloin myös senhetkisten laskentatapojen rajallisuuden. Pääsin samaan hommaan myös Johtajatulille 2021, jonka myötä päädyin Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmään koko partion hiilijalanjälkeä laskemaan, Jussi kertoo.

– Sähkön- ja energiatuotannon riittävyys Suomessa ja Euroopassa menneenä talvena oli konkreettinen haaste, johon pystymme yhteisillä toiminnallamme vaikuttamaan. Meillä oli kotilippukunnassani Vuoren Valppaissa jo lokakuusta alkaen hyviä kokemuksia Astetta alemmas -kampanjasta ja energiansäästöstä, mutta halusin tuoda asiaa vielä isommin esille Suomen partiokenttään. Tiesin, että piirineuvosto on hyvä kanava minulle tuoda esiin näitä energiansäästöasioita Pääkaupunkiseudun Partiolaisille ja sitä kautta pääkaupunkiseudun lippukuntiin, Jussi kertoo.

Kestävästi partiossa -tunnuksella vastuullisuus näkyväksi

Partion kasvatustoiminta tukee jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimimista. Toteuttamalla partio-ohjelmaa lapsi ja nuori oppii paljon ympäristön ja kestävän kehityksen teemoista.

Kestävästi partiossa -tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä koko lippukunnan kanssa. Tunnuksen suorittaminen sopii erinomaisesti esimerkiksi samoaja- tai vaeltajaryhmän toteuttamaksi projektiksi lippukunnassa. Ohjeistus on julkaistu osana Partio 110 vuotta Suomessa -juhlavuotta.

Kestävästi partiossa -tunnus.

Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat niin taloudellisen, sosiaalisen kuin myös ekologisen kestävyyden. Painoarvo tässä tunnuksessa on kuitenkin ekologisella kestävyydellä, jotta voisimme tehokkaammin vastata nuorten kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksesta, sekä tukea partion hiilineutraaliustavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Tiesitkö, että…

Kestävästi partiossa -tunnuksia haettiin vuoden 2022 aikana viidelle uudelle päpalaiselle lippukunnalle. Tunnuksen saivat vuonna 2022 Toimen Tytöt, Laajasalon Siniset, Viikin Vesikot, Maahiset ja Karhunvartijat.

Juttu on osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten vuosikirjaa 2022.