Yleinen

”Yhteinen ääni kantaa pidemmälle” – partiolainen vaikuttaa myös taustayhteisöissä

Syksyllä 2022 valittiin luottamushenkilöt seuraavaksi neljäksi vuodeksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa. Pääkaupunkiseudulla valittiin yhteensä 26 partiolaista pääkaupunkiseudun seurakuntaneuvostoihin ja 13 partiolaista yhteisiin kirkkovaltuustoihin.

Helsingissä valittiin valtuustoon 7 ja neuvostoihin yhteensä 17 partiolaista. Espoossa valittiin valtuustoon 4 ja neuvostoihin yhteensä 6, Vantaalla valtuustoon 2 ja neuvostoihin yhteensä 2 partiolaista.

Halu vaikuttaa sai lähtemään ehdolle

Janne Nurmisto, 24, Olarinmäen Samoojista valittiin ensimmäiselle kaudelleen Olarin seurakuntaneuvostoon.

– Edellisellä neuvostokaudella olin jo mukana varajäsenen roolissa ja sitä kautta sain kuvan siitä, millainen on neuvoston rooli seurakunnassa. Seurakunnan ollessa suuri yksittäinen tukija alueellamme toimiville lippukunnille, pidin tärkeänä, että mukana on partiolaisia, Janne kertoo.

Mukaan lähtemistä helpotti myös se, että lista pysyi samana edellisistä vaaleista ja vaalityötä tehtiin tutun porukan kesken.

– Lisäksi koin tärkeäksi, että ehdolla olisi yhä enemmän nuoria ehdokkaita, joten sekin ajoi ehdolle. Vaikkei ajatusta ollut, että pääsisin läpi näissä vaaleissa, tiesin että jokainen saatu ääni on kuitenkin omalle listalle merkittävä asia, Janne jatkaa.

Janne Nurmisto.

Seurakunta on monen lippukunnan taustayhteisö ja näin osaltaan mahdollistaa partiotoiminnan jatkumisen. Partiolaisten kannattaakin olla myös seurakuntavaaleissa aktiivisia, jotta seurakunnan asioista saadaan päättämään partiosta kiinnostuneita päättäjiä.

– Esimerkiksi omassa lippukunnassamme meidän tulisi tuplata myymiemme adventtikalenterien määrä, jotta saisimme katettua seurakunnalta saamamme tuen. Jos ei itse tahdo tai voi olla ehdolla, kannattaa ehdottomasti äänestää, jos voi ja kannustaa myös omaa lähipiiriä äänestämään, Janne summaa.

Lippukunnan tukena taustayhteisön kautta

Lauri Jahkola.

Myös Lauri Jahkola, 37, Haagan Erä-Veikoista aloitti ensimmäisen kautensa Haagan seurankuntaneuvostossa. Laurin innosti ehdolle seurakuntaneuvostossa useita kausia vaikuttanut partiokaveri, joka oli jo aiemminkin pyytänyt Lauria mukaan.

– Seurakunta on taustayhteisömme ja suurin tukijamme. Joskus partio toimii silti niin irrallaan seurakunnasta, etteivät osapuolet tiedä, mitä toinen tekee, Lauri harmittelee.

Lauri huomauttaakin, että arvojen osalta partio ja seurakunnat jakavat paljon yhteistä, ja lukujen valossa partio on yksi merkittävimmistä seurakuntien nuorisotoiminnan muodoista. Seurakuntaneuvostossa vaikuttaminen oli Laurille sopiva tapa olla oman lippukunnan tukena.

En ole enää lippukunnan viikoittaisessa toiminnassa mukana, mutta tunnen useimmat johtajista ja voin toimia viestinviejänä heidän ja seurakunnan välillä. Velvollisuudentunnon ja huvin vuoksi on kiva tehdä jotain partioon liittyvää.

Lauri Jahkola

Seurakuntavaaleissa nuorikin saa äänestää

Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16 vuotta täyttäneet voivat äänestää. Tällä kerralla nuorten äänestysprosentti oli 6,9 % äänestysprosentin ollessa kaiken kaikkiaan 12,7 %. Partiolle on tärkeää, että nuorten ääni kuuluu myös seurakunnissa.

Lauri korostaakin, että seurakuntavaalit poikkeavat muista vaaleista siinä, että myös nuori voi äänestää ja päästä näin suoraan vaikuttamaan asioihin omalla äänellään. Muutenkin hän kannustaa partiolaisia äänestysuurnille.

– Yhteinen ääni kantaa pidemmälle. Ja äänestäminen kannattaa aina – meidän kirkolla siitä taidettiin palkita pullakahveillakin, Lauri naurahtaa.

Suomen Partiolaiset kannustaa jäsenistöään aktiivisuuteen kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa. Vaaleissa partiotaustaisia ehdokkaita kerätään www.partioehdokkaat.fi -sivustolle.

Partiolippukunnilla on usein taustayhteisönä paikallinen seurakunta. Muutama vuosi sitten tehdyn partion peruskirjan uudistamisen myötä varsinaista muutosta partion arvopohjassa ei tapahtunut, vaan siinä partion arvoja lähinnä selkeytettiin. Partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille.

Tiesitkö, että…

seurakuntavaaleissa valittiin 26 partioehdokasta seurakuntien ja seurakuntayhtymien luottamushenkilöiksi, joista 12 oli ensikertalaisia. Valittujen partiolaisten keski-ikä oli 34.

Juttu on osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten vuosikirjaa 2022.